Windows Tip 8 – Kako obrisati hiberfil.sys (Windows 7 hibernate) datoteku?

Windows 7 TroubleshootsWin 7 - Hibernate OffKako obrisati hiberfil.sys (Windows 7 hibernate) datoteku?

Nakon što ste isključli opciju HIBERNATE, Windows 7 OS ne briše automatski pripadajuću datoteku po imenu hiberfl.sys. Možete je ručno ukloniti sa diska na slijedeći način:

1. Klik na Start, unesite “CMD”, desni klik na CMD, odaberite “Run as administrator”
2. Na komandnom promptu unesite: “powercfg hibernate off”
3. Restartajte vaš PC

Datoteka hiberfil.sys biti će obrisana nakon ponovnog poketanja OS-a.

Hibernate mod može se ponovo aktivirati slijedećim postupkom:

1. Klik na Start, unesite “CMD”, desni klik na CMD, odaberite “Run as administrator”
2. Na komandnom promptu unesite: “powercfg hibernate on”
3. Restartajte vaš PC

Nakon ponovnog poketanja OS-a, Hibernate mod biti će oponovo aktivan.

 

Views: (1409)

Leave a Reply