Windows Tip 22 – Kako promijeniti Windows Explorer početnu mapu

Windows 7 TroubleshootsWin7 - How to change Windows Explorer startup folderKako promijeniti Windows Explorer početnu mapu?

Vaša najčešće otvarana mapa nije ona koju, kod pokretanja, otvara Windows Explorer?

Po defaultu, to je mapa Desktop\Libraries, koja ima skupinu podmapa, a jedna od njih je i Documents. Ako želite promijeniti početnu mapu koju otvara Windows Explorer kod pokretanja (startup folder), to možete učiniti u nekoliko jednostavnih koraka:

1. Klik na Start kuglu
2. Unesite “Windows Explorer” u “Search programs and files” polje
3. Desni klik na “Windows Explorer” u “Programs” sekciji,  zatim klik na “Properties“
4. U “Shortcut” tablici pronađite polje “Target” i dodajte put do vaše najčešće korištene mape. To bi trebalo izgledati ovako: %windir%\explorer.exe “D:\Work”
5. Klik na “Apply” zatim na “OK”.

Kod idućeg pokretanja, Windows Explorer će otvoriti vašu “D:\Work” mapu.

 

Views: (796)

Leave a Reply