Windows Tip 2 – Kako isključiti prikaz Windows uvodnog ekrana?

Win7 - No GUI bootKako isključiti prikaz Windows uvodnog ekrana?

Jedan od načina kako ubrzati učitavanje Windows OS je isključenje prikaza Windows uvodnog ekrana. Pokrenite Windows Run naredbu (Windows Logo+R), unesite: msconfig. Locirajte Boot karticu, kliknite na kvadratić kod ”No GUI boot”, da se pojavi križić u kvadratiću. Kliknite na “OK” ili ”Apply” da biste spremili promjene. Ponovo pokrenite računalo i provjerite da li se vrijeme učitavnja Windows OS smanjilo.

 

Views: (939)

Leave a Reply