Windows Tip 14 – Više RAM-a sa ReadyBoost-om

Windows 7 TroubleshootsWin 7 - ReadyBoostVaše računalo boluje od nedostatka fizičke memorije? Rješenje se zove: ReadyBoost!

Ako koristite posljednje megabajte vašeg RAM-a, Windows 7 značajka ReadyBoost može vam pomoći ubrzati računalo na način da iskoristi slobodan prostor na većini USB flash memorija i flash memorijske kartice kao radnu memoriju (RAM).

ReadyBoost možete uključiti u nekoliko jednostavnih koraka:

1. Utaknite USB flash drive ili flash memory karticu u vaše računalo.
2. Kad se pojavi ”AutoPlay” dialog box, kliknite na “Speed up my system” opciju.
3. Kad se pojavi “Properties dialog box” od memorijske kartice, na “ReadyBoost” tabu kliknite na “Use this device”.

Ako želite koristiti maksimalnu količinu slobodnog prostora na memorijskoj kartici za ReadyBoost, kliknite na “Dedicate this device to ReadyBoost”. Bitno je napomenuti da Windows OS ne će uništiti datoteke koje se već nalaze na kartici, već će nastaviti koristiti ostatak prostora kao radnu memoriju (RAM).

4. Kliknite na “Apply”, zatim na “OK”.

 

Views: (1164)

Leave a Reply