Traditional 187th Carnival at Samobor, Croatia, 2013

Traditional 187th Carnival at Samobor, CroatiaTraditional 187th Carnival at Samobor, Croatia, 2013 is open! / Tradicionalni 187. samoborski fašnik od 1. do 12.02.2013 je otvoren!

Jedna od najstarijih pokladnih priredbi u Hrvatskoj, Samoborski fašnik, je otvoren! Ove godine, grad Samobor 187. puta postaje Fašničkom republikom, te će tako brojnim fašničkim događanjima održati stoljetnu tradiciju čuvanja kulturnog blaga naših starih.

187. Samoborski fašnik trajati će punih 12 dana, a završava 12. veljače, na pokladni utorak, suđenjem Princu Fašniku za sve loše događaje u protekloj godini, starim običajem spaljivanja Fašnika, kako bi ova godina bila bolja nego prošla.

Posjetite nas i ove godine u našem Samoboru, i pridružite nam se u sudjelovanju u tradicionalnom samoborskom fašniku i staroj poslovici: “Bedaki noriju celo leto, a pametni samo na fašnik”

Fotografije sa otvaranja 187. samoborskog fašnika pogledajte OVDJE.
Photos from opening of 187. traditional Carnival at Samobor find HERE.

 

Views: (775)

This entry was posted in Curiosities - Zanimljivosti and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.