New Tip at Windows® OS Troubleshoots page: Windows 7 Shake Feature

Aside

Win7 - Shake FeatureWindows 7 Shake Feature

…To avoid your desktop become extremely cluttered, you can use Windows 7 “Shake” feature to…

Read the whole article HERE.
More tips & tricks & troubleshoots on Windows® OS Troubleshoots page.

Windows 7 Shake značajka

…Da biste izbjegli pretrpanost vašeg desktopa, možete koristiti Windows 7 “Shake” značajku. kako bi…

Pročitajte cijeli članak OVDJE.
Više savjeta na stranici Windows® OS – savjeti trikovi.

 

Views: (612)