GBCAT FAQ 3

Aside

GBCAT-VFOGBCAT FAQ 3 (3. dopunjeno izdanje)

GBCAT: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI

 

 

Novu GBCAT FAQ 3 datoteku sažetu RAR-om, mogu preuzeti svi zainteresirani, klikom na riječ “Download”. Dužina datoteke je oko 30 KB. [wpdm_file id=16]

Pregled novih mogućnosti, GBCAT v0.9b2:

1. U meniju RIG, dodana opcija “Edit Frequency List”, čime je omogućeno spremanje na disk i editiranje liste frekvencija upisanih sa “Set FQ” u sasvim običnu tekstualnu datoteku po imenu “FrequencyList.txt”. Na ovaj način moći će se trajno zapisati svaku zanimljivu frekvenciju postavljenu na “Set FQ” način, i ponovo je po potrebi pozvati i postaviti.

2. Dodana 9. konfiguracijska linija u GBCAT: RPD=200, koja se odnosi na memoriranje odabranog RIG Polling Delay, kako korisnik ne bi svaki puta iznova morao namještati tu postavku.

3. Dodane interne provjere inicijalnog stanja registara za FT-857/897. U slučaju da GBCAT ne može inicijalizirati neki RIG kontrolu, to će javiti, ali će nastaviti raditi sa svim inicijaliziranim RIG kontrolama.

4. Dodana klizna kontrola CW BFO, menu 023, “Sets the CW carrier oscillator injection side on the CW mode”, Opcije: USB/LSB/AUTO

5. Dodana klizna kontrola CW Delay, menu 024, “Sets the receiver recovery time during pseudo VOX CW semi-break-in operation”, Opcije: FULL/30 ~ 3000 msec

6. Dodana klizna kontrola CW QSK, menu 024, “Selects the time delay between when the PTT is keyed and the carrier is transmitted during QSK operation when using the internal keyer.”, Opcije: 10/15/20/25/30 ms.

7. Dodana dugme kontrola CW Auto Mode, menu 022, “Selects whether the KEY jack shall be “Enabled” or “Disabled” while using the SSB/FM modes.”, Opcije: uključeno, isključeno.

8. Dodana klizna kontrola CW Training, menu 031, “Sends random Morse Code five-character groups via the sidetone.”, Opcije: N, A, AN.

9. Dodana dugme kontrola CW KEY REV, menu 025, “Sets the keyer paddle’s wiring configuration”, Opcije: Normal / Reverse.

10. Dodana dugme kontrola 026 CW PADDLE, menu 026, “Enables/disables CW keying by the microphone’s [UP]/[DWN] keys”, Opcije: ELEKEY / MICKEY.

11. Dodana nova mogućnost: GSCAN: skeniranje odabranih frekvencija. Ova nova mogućnost nije ovisna o SCAN funkciji samog uređaja, već se oslanja na programsko rješenje koje čita frekvencije odabrane za skeniranje iz prethodno pripremljene tablice. Tablica je editabilna, i sadrži slijedeća polja: FREQUENCY, MODE, S_THD, HOLD, EXCL. GSCAN kreće u skeniranje od prve do posljednje frekvencije u tablici, pogleda da li je frekvencija “isključena” iz skeniranja (polje EXCL), postavi MODE, pogleda koja jačina signala (polje S_THD) će zaustaviti skeniranje (polje HOLD) i držati istu frekvenciju dok su svi uvjeti zadovoljeni. Ako su svi uvjeti zadovoljeni, a polje HOLD nije “čekirano”, skeniranje će se nastaviti istim tempom, ostavljajući dovoljno vremena da uho čuje aktivnost na skeniranoj frekvenciji. Ova nova mogućnost testirana je i kod udaljenog upravljanja, i u uvjetima kućne IP mreže radi gotovo u realnom vremenu.

12. GBCAT instalacijski paket, od ove inačice sadrži i COM2IP_v09b2.msi, instalacijsku datoteku za instalaciju programske potpore za daljinsko upravljanje udaljenom CAT radio postajom, koja sadrži:
COM2IP Redirector, programsku potporu za redirekciju prometa sa COM/USB porta na IP mrežu
Audio Server, programsku potporu za prijenos zvuka s udaljene radio postaje na zvučnik lokalnog računala
Audio Client, programsku potporu za prihvat zvuka s mikrofona lokalnog računala na mikrofonski ulaz udaljene radio postaje

13. Dodana mogućnost: IP2COM Server, programska potpora za prihvat prometa sa COM/USB porta udaljenog računala na lokalno računalo koja udružena sa COM2IP instalacijskim paketom omogućuje daljinsko upravljanje CAT radio postajom.

14. Dodane mogućnosti: Audio Server, programska potpora za prijenos zvuka s mikrofona lokalnog računala na mikrofonski ulaz udaljene radio postaje, te Audio Client, programska potpora za prihvat zvuka s udaljene radio postaje na zvučnik lokalnog računala, koje udružene sa COM2IP instalacijskim paketom omogućuju daljinsku, dvosmjernu razmjenu zvuka sa i prema udaljenoj radio postaji.

GBCAT v0.9b2, članovi GBCAT Beta Test tima moći će preuzeti na Badnjak, kao dar pod bor, o čemu će biti obavješteni na vrijeme 🙂

73 de 9A2GB
Ivan
 

 

 

 

Views: (299)