EMU – Key features and options

Aside

EMU - Event Monitoring Utility in workEMU – Key features and options / Ključne značajke i mogućnosti
Download your free copy of Event Monitoring Utility HERE.
Preuzmite vašu besplatnu kopiju Event Monitoring Utility OVDJE.

 

 • Monitoring Methods or Events:                                •     Action on Event:
  Target Foreground Window                                              Restart
  Target File                                                                         Hibernate
  CPU Usage: Less Then                                                    Suspend
  CPU Usage: More Then                                                    Log Off
  Start Application                                                                Send eMail
  Last record of specified Event ID                                     Log Event Only
  External IP Address Changed by Provider                       Shutdown  
  External IP Address Forced Renew
  Available Physical Memory: Less Then
  Available Virtual Memory: Less Then
  Target Word
  Stop Application(s)
  Stop Windows Service
  Start Windows Service

Simple or combined syntax in the Argument column, depending on the chosen method, or event
Multi-Event possibility (support for more the same, simultaneously active events)
Local counters for delayed start of event, for the following methods:

CPU Usage: Less Then, CPU Usage: More Then, Last record of specified Event ID

Search for every known Event ID in all regular Windows Event logs. EMU supports all regular Windows logs with .EVT (Windows XP), and all regular Windows logs with .EVTX extensions (Vista, Windows 7).
EMU Admin group Internal Mailer allows users to be informed about new events via e-mail, without having to install any other mailer.
Internal event log, with the possibility of turning it off for some events.
Launch EMU at System start up.
Very low CPU usage
Ability to manage certain types of ADSL routers (in method: External IP Address Forced Renew)
System parameterEMU Networks display: CPU usage, Local IP address, Extern IP address with last change date and time, Current date and time, System UpTime, EMU memory consumption (Working Set), Available Physical Memory (RAM), Available Virtual Memory
Global event counters (Event Repeat column), separately for each method or event
Table of Monitoring Methods or Events with the possibility of activation and deactivation methods and events
Methods and events can be determined in advance, with the exact date and time of activation
Ability to silently inform user of the specified event by email, while user is away from computer.

Hrvatski / Croatian:

 • Monitoring ili Event metode:                         •     Radnje nakon pojave događaja:
  Target Foreground Window                                             Restart
  Target File                                                                        Hibernate
  CPU Usage: Less Then                                                   Suspend
  CPU Usage: More Then                                                   Log Off
  Start Application                                                               Send eMail
  Last record of specified Event ID                                    Log Event Only
  External IP Address Changed by Provider
  External IP Address Forced Renew
  Available Physical Memory: Less Then
  Available Virtual Memory: Less Then
  Target Word
  Stop Application(s)
  Stop Windows Service
  Start Windows Service
 • Jednostavno ili kombinirano argumentiranje u koloni Argument, ovisno od odabrane metode ili događaja
 • Multi-Event mogućnost (podrška za više istih, istovremeno aktivnih događaja)
 • Lokalni brojači odgađanja početka novog Eventa za slijedeće metode:
  – CPU Usage: Less Then
  – CPU Usage: More Then
  – Last record of specified Event ID
 • Pretraživanje svih poznatih Event ID- u svim Windows Event logovima. Podržani su svi Windows logovi sa EVT (Windows XP) i logovi sa EVTX ekstenzijama (Vista, Windows 7).
 • Interni mailer omogućuje informiranje korisnika o novom događaju putem elektroničke pošte, bez potrebe za instalacijom posebnog mailera
 • Vođenje internog loga događaja, s mogučnošću isključivanja te mogućnosti
 • Automatsko pokretanje EMU, odmah nakon starta operativnog sustava
 • Nisko opterećenje procesora
 • Mogućnost upravljanja određenim tipovima ADSL routera (metoda External IP Address Forced Renew)
 • Prikaz sistemskih parametara:
  – opterećenje procesora
  – lokalna IP adresa
  – eksterna IP adresa s datumom i vremenom zadnje promjene
  – realno vrijeme i datum
  – proteklo vrijeme rada sustava od momenta zadnjeg podizanja (UpTime)
  – potrošnja memorije od strane EMU (Working Set)
  – dostupna količina fizičke memorije
  – dostupna količina virtualne memorije
 • Globalni brojači ponavljanja događaja, (Event Repeat), posebno za svaku metodu ili događaj
 • Pregledna tabela događaja s mogučnošću aktiviranja i deaktiviranja metoda i događaja
 • Metode i događaji mogu se odrediti unaprijed, toćnim datumom i vremenom aktiviranja

Mogućnost tihog informiranja korisnika u slučaju da je njegovo računalo pokrenuto dok ga nije bilo u blizini.

9A2GB Software Team

 

 

Views: (1060)