Projekt Vocal Master

VocalMAster - parts_valueProjekt Vocal Master (II dio)

Nedavno smo obajvili članak o zanimljivom projektu američkog radioamatera Allena Bakera, KG4JJH, koji je napravio audio kompresor dinamike sa podešavanjem šumnog praga i nazvao ga VocalMaster. S obzirom na veliko zanimanje za taj projekt, ali i na načinjenicu da sam u posjedu najkritičnijeg materijala za dva kompleta VocalMastera, odlučili smo napraviti dva prototipa, koji će se u potpunosti držati Allenove električne sheme, ali s drugačijim izgledom tiskane pločice, i sa 95% elemenata u SMD tehnici. Tiskane pločice izradio je Kruno, 9A5C.

Druga faza izrade VocalMaster prototipa je lemljenje SMD i ostalih komponenti na tiskane pločice, a treća faza biti će ugradnja u predviđene kutije, podešavanje i testiranje izgrađenih prototipova, o ćemu ćemo još pisati.

Kako izgledaju dvostrane tiskane pločice izrađene u Eagle programu, sa rasporedom elemenata i vrijednostima istih, pogledajte dolje:

Projekt Vocal Master - Bottom

Projekt Vocal Master - Top

 

 

 

 

 

 

Projekt Vocal Master - parts_name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan, 9A2GB
Izrada pločica: Kruno, 9A5C

 

Views: (1518)

This entry was posted in Amateur Radio (HAM) and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.