Projekt Vocal Master (III dio)

VocalMaster 4 - www.9a2gb.netProjekt Vocal Master (III dio)

Nastavljamo rad na zanimljivom projektu američkog radioamatera Allena Bakera, KG4JJH, koji je napravio audio kompresor dinamike sa podešavanjem šumnog praga i nazvao ga VocalMaster.

VocalMaster 5 - www.9a2gb.netPCB, montažna kutija i sav materijal za izradu dva prototipa Vocal MAstera je pribavljen a prvi čipovi su zalemljeni. Iako je PCB u konačnici izgledom drugačiji od Allenovog, u potpunosti smo se držali Allenove električne sheme. 95% elemenata je u SMD tehnici, što bi trebalo osigurati otpornost na upad VF-a i kod većih snaga.

VocalMaster 3 - www.9a2gb.netIduća faza izrade VocalMaster prototipa je lemljenje SMD i ostalih komponenti na tiskane pločice, a zadnja faza biti će ugradnja u predviđene kutije, podešavanje i testiranje izgrađenih prototipova, što ćemo detaljno objasniti i popratiti fotografijama.

Linkovi na prethodne članke:
Vocal Master by Allen Baker, KG4JJH
Projekt Vocal MAster II dio
Ivan, 9A2GB
PCB projektiranje: Kruno, 9A5C

VocalMaster 1 - www.9a2gb.net

VocalMaster 2 - www.9a2gb.net

Views: (371)

This entry was posted in Amateur Radio (HAM) and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.