O radioamaterizmu (HAM Radio)

9A2GB QSL CardRadioamaterizam, s tehničkog aspekta, predstavlja korištenje određenog radiofrekvencijskog spektra u svrhu nekomercijalne razmjene poruka, eksperimentiranja u radiotehnici, samo-obuke i pružanja pomoći u komunikaciji službenim institucijama (ili pojedincima) u hitnim slučajevima.

Pojam “amaterski” koristi se za osobe zainteresirane za radijsku tehniku isključivo za postizanje osobnih ciljeva i bez sticanja novčane koristi, te da se jasno odredi razlika od komercijalnog radio-emitiranja, sigurnosnih i javnih službi (kao što su policija i vatrogasci), i od profesionalnih službi za dvosmjerne radio usluge (kao što su pomorske, zrakoplovne, taksi, itd. službe).

Rad amaterskih radio postaja koordinira ITU (International Telecommunication Union) tj.
Međunarodno udruženje za telekomunikacije. Svaka radio postaja licencira se od strane
pojedine država iz koje se javlja, kako bi se regulirale tehničke i operativne karakteristike
radio postaja i izdavanje jedinstvenih pozivnih znakova za iste.

Radioamaterski operatori su obučeni i certificirani za rad na pojedinim radiofrekventnim
područjima kao i za razumijevanje ključnih pojmova u elektronici, radio tehnici i radio prometu. U svojim komunikacijama, radioamateri koriste razne glasovne, tekstualne, slikovne i podatkovne komunikacijske načine i imaju pristup gotovo cijelom radiofrekvencijskom spektru, kako bi se omogućila komunikacija s radioamaterima u drugim gradovima, državama, na drugim kontinentima ili čak s radioamaterima u svemiru.

Prema procjeni iz 2011. godine, dva milijuna ljudi diljem svijeta redovito se bave amaterskim radiokomunikacijama.

Izvor: Wikipedija, slobodna enciklopedija.
Prijevod i prilagodba: Ivan Držanić

 

Views: (764)

Leave a Reply