GBCAT v0.9b5 – što je novog?

GBCAT Splash ScreenGBCAT v0.9b5 – što je novog?

GBCAT je domaće programsko rješenje za upravljanje radioamaterskim radio uređajima putem COM/USB porta ili TCP/IP mreže, uz dvosmjerni istovremeni prijenos audio signala. Omogućuje kontrolu više lokalnih i jednog udaljenog radio uređaja putem PC računala, uz pregledne radne panele s implementiranim radio-kontrolama.

GBCAT, inačica 0.9b5, donosi mnogo novih mogućnosti, kao i znatna poboljšanja postojećih:

1. Dodan izbornik „Internet“, uz mogućnost odabira aktivne konekcije na „DX Summit“ (dx cluster), sa mogućnošću primanja i slanja dx spotova, i sa mogućnošću odabira filtera za prikaz DX spotova.

2. Izmijenjen je način prikaza jačine signala u području od 0-9 S jedinica, prikaz je sada brži i izveden je u stilu niza zelenih LE didoda.

3. PTT kontrola dobila je fiksno mjesto, lijevo od dugmeta VFO-a, zamjetljive je zelene boje na prijemu, i iritantne crvene boje na predaji, kako bi bila uočljiva.

4. Kontaktiran je LDG, gospodin Dwayne Kincaid, koji je pružio podatke o maksimalnom vremenu kojeg može potrošiti LDG tuner za podešavanje jako loše antene, i sukladno tome, prilagođeno je vrijeme prihvatljivog “nestanka” COM porta. Od inačice GBCAT v0.9b5, ovaj proces podešavanja antene LDG tunerom i istovremeni rad sa GBCAT odvija bez potrebe intervencije operatora.

5. GSCAN: problem „sjeckanja“ audio signala u momentu kad GSCAN pronađe signal na označenoj frekvenciji, stane i sluša dok je signal jednak ili jači od označenog, riješen je drugačijim programskim rješenjem. Funkcija GSCAN sada, u navedenom slučaju stane i sluša dok ima signala odgovarajuće jačine, bez „sjeckanja“ audio signala na prijemu.

6. Menu RIG, Manufacturer/Model, (hvala Otu, 9A4OP), dodana je podrška za Yaesu FT-817. Implenetirane su sve kontrole koje koje su prije postojale za FT-857/897D, plus neke dodatne.

7. Dodana mogućnost kontrole dva ili više radio uređaja s istog računala i istovoremena kontrola jednog udaljenog radio uređaja. Drugi ili svaki idući radio uređaj moguće je kontrolirati instalacijom GBCAT-a u posebni direktorij i pokretanjem nove instance GBCAT-a u radnoj memoriji. Broj uređaja koji se mogu kontrolirati na taj način ograničen je samo brojem instaliranih COM/USB portova te procesnom moći računala.

8. Dodano je „pamćenje“ postavki za “RIG Init: Check & Switch off“, za preventivno isključenje PTT, RIT (Clarifier) i LOCK stanja na radio uređaju kod pokretanja GBCAT. Zbog toga je proširen sadržaj konfiguracijske datoteke GBCAT.cfg

9. Izmijenjen način „ponašanja“ GBCAT kod pokretanja: nakon nekoliko mjeseci iskustva članova našeg GBCAT Beta Test tima u testiranju GBCAT, izmijenjen je način „ponašanja“ GBCAT kod pokretanja. Uvođenjem postavke „None“ u GBCAT.cfg, za COM port i RIG, GBCAT će se pokrenuti bez obzira da li imate COM port na računalu, i bez obzira da li korisnik ima radio uređaj.

10. Ukinut je GBCAT COM Engine III, temeljen na MSComm32.OCX kontroli, zbog toga što je ta kontrola izvorno predviđena za stari.NET Framework v2.0. Kao rezultat, moguće je odabrati samo dva COM pogona u izborniku COM/COM Engines.

11. Dodane su nove kontrole u vidu dugmadi: ARS144, ARS432, IPO, ANT FR, ARTSID, MICSC, SC UP, SC DN, EMRGY itd.

12. Dodane su nove kontrole u vidu klizača: TX TimeOut, APO, AM Step, FM Step, SSB Step, PTToffDelay, DigDisp, DigShift, ScanMode, ScanResume itd.

13. Dodana je podrška za CONTEST PARROT, tj. za audio streaming iz pripremljene audio datoteke u WAV formatu. Parrot (“papagaj”) funkcija može se koristiti na dva načina, u lokalnom upravljanju radio uređajem, i kod daljinskog upravljanja, putem TCP/IP mreže.

14. Dodan feature klizač “PTToffDelay”, koji će odlično poslužiti za definirano kašnjenje kod prelaska s predaje na prijem, kod upravljanja radio uređajem na daljinu.

15. Poboljšana podrška za step-up i step down (dugmad ST UP, ST-DN), pa sada osim što radi kako je zamišljeno, uzima i koristi aktualni step, koji je pak ovisan o bandu i vrsti rada.

16. Primjenom novih programskih rješenja, drastično je smanjen mogući uticaj neodgovarajućih vrijednosti na pojedinim EEPROM adresama, upisanih od strane nekih CAT aplikacija.

Prva javna objava GBCAT v1.0 predviđa se za 1. srpanj 2013. godine.

Kompletnu GBCAT FAQ 5 datoteku možete preuzeti OVDJE.

 

Views: (1163)

This entry was posted in Amateur Radio (HAM) and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.