GBCAT – Computer Aided Transceiver v0.9b4

GBCAT - v0.9b4 - Basic ModuleGBCAT – Computer Aided Transceiver v0.9b4

Preuzimanje nove beta inačice moguće je članovima GBCAT Beta Test tima, uz lozinku, klikom na riječ “Download”. [wpdm_file id=22] Dužina datoteke je oko 1 MB.

Od ove inačice, GBCAT omogućuje izbor jednog od tri “komunikacijska pogona” (COM Engine), a daljnsko upravljanje radio postajom preko žične ili bežične IP mreže uz dvosmjerni prijenos audio signala potpuno je ispitano u praksi s odličnim rezultatima. GBCAT Instalacijski paket sadrži i COM2IP Redirector instalacijski paket, za instalaciju COM preusmjerenja na udaljenom računalu, uz implementirani Audio Server/Client za 2-way prijenos audio signala.

Postanite i vi dio GBCAT Beta Test tima, i preuzmite novi GBCAT. Kontakt: emu.9a2gb@gmail.com

Više o GBCAT – Computer Aided Transceiver možete pronaći na tematskoj HAM stranici.

73 de 9A2GB
Ivan

 

Views: (804)

This entry was posted in Amateur Radio (HAM) and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.