Ukrasni vrtovi od minijaturnih sukulenata

Uljepšajte svoj životni prostor minijaturnim “vrtovima” u koje ćete posaditi sukulente, trajnice koje vodu spremaju u svoje mesnate listove. Minijaturne inačice sukulenata omogućiti će vam da na maloj površini pokažete svoju kreativnost i napravite prava mala umjetnička djela, uklapajući više vrsta mini sukulenata sa dijelovima starih keramičkih posuda za cvijeće, stvarajući “žive”, biljne slike.

Fotografije ovih prekrasnih vrtova su (C) 2021. by Donaldina, objavljene dozvolom autorice.Minijaturni vrt od mini sukulenataMinijaturni vrt od mini sukulenata

Views: (608)

Privacy Policy

Dear visitor of my (9A2GB.net) personal web pages,

According to a new European Union’s data protection law (General Data Protection Regulation),
www.9a2gb.net declare the following Privacy Policy:

– 9A2GB.net don’t require user registration
– 9A2GB.net don’t use tracking technologies
– 9A2GB.net don’t acquire or manipulate with user data

Registered users of our free of charge software (GBCAT, Dectect NSR, EMU etc), will continue to receive very occasional newsletters/emails about a new software versions and about my activities.

“Registered users” are persons who expressed a written intention to use my free software products and by the act of sending their personal information, (email address, name, Amateur Radio (HAM) Call Sign), they received privilege/registration to use an appropriate software, and at the same time they gave me a confirmation for a receiving a further information about a new software versions and about my other activities.

By continuing to use www.9a2gb.net and its online services on or after May 25, 2018,
you indicate that you have read, understand and accept the terms of www.9a2gb.net Privacy Policy.

Please, do not hesitate to contact me for any reason related to a content of this site. I will reply on your mail as soon as possible. Thank you for visiting www.9a2gb.net

 

Dragi posjetitelju mojih (9A2GB.net) stranica,

Sukladno novom EU zakonu o zastiti osobnih podataka (GDPR), www.9a2gb.net izjavljuje slijedeće:

– 9A2GB.net ne zahtijeva registraciju korisnika
– 9A2GB.net ne koristi tehnologiju pracenja korisnika
– 9A2GB.net ne prikuplja, i ne manipulira podacima korisnika

Registrirani korisnici besplatne programske podrške (GBCAT, Detect NSR, EMU itd) će i dalje nastaviti primati vrlo povremenu elektroničku poštu o novim verzijama programske potpore i mojim aktivnostima.

“Registrirani korisnici” su osobe koje su izrazile pisanu namjeru korištenja mojih besplatnih softverskih proizvoda i aktom slanja njihovih osobnih podataka (e-mail adresa, ime, radioamaterska pozivna oznaka), dobili su privilegiju / registraciju za korištenje odgovarajućeg softvera, a istodobno su mi dali potvrdu za primanje informacija o novim verzijama softvera i mojim drugim aktivnostima.

Nastavkom korištenja www.9a2gb.net i postojećih usluga na mojim stranicama,
potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili termine i pravila na www.9a2gb.net

Molim da me kontaktirate bez ustručavanja iz bilo kojeg razloga vezanog za sadržaj ovih stranica. Ispunite kontakt formular a ja ću odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Hvala vam na posjetu www.9a2gb.net

Views: (410)

HackRF One, kao radioamaterski uređaj

Na stranicama proizvođača, “The Great Scott Gadgets“, Hack RF One je definiran kao “elektronička periferija određena i upravljana programskom potporom (SDR – Software Defined Radio), koja može emitirati ili primati radio signale u opsegu od 1 MHz do 6 GHz. Dizajniran kako bi omogućio testiranje i razvoj moderne naredne generacije radio tehnologija, HackRF One je open source hardverska platforma koja se može koristiti kao USB periferni uređaj ili programiran za samostalni rad.”

Što je od toga istina? Uglavnom sve, a za provjeru samo prijemnih mogućnosti u meni zanimljivom dijelu VF spektra (80m i 40m radioamaterski bandovi), sastavljena je slijedeća konfiguracija:

HackRf One, u svom tvorničkom stanju, nemodificiran.
– RF Switching/Signal Routing board, sa WB LNA Front End-om (2xBFG135 push-pull)

– Digital RF Power Meter -75~16 dBm, 1-600MHz

 

 

 

 

 

– 2 CH TCP/IP Relay Board

– Multi Band Pass Filter HF+6m od HA8LFK

– Front End Saver od K9SV, modificirani kit od OK1RP

 

 

 

 

 

 

– Izvor napajanja 12V/15A, 5V/3A stabilizirano.
– Nekoliko kip-prekidača, rotacioni prekidač, hrpa RG-316 SMA kablova itd.
– Programska potpora SDRanglel, od F4EXB

– HP Elite notebook 8470p, CORE i5-3320M 2×2.6 GHz, 8 GB RAM
– dva koaksijalna releja, za preklapanje antena.

Da budemo sasvim precizni, ništa od ovog osim programske potpore nije nužno potrebno da HackRF prima i odašilje na bilo kojem amaterskom valnom području. Dakle, izvadite ga iz kutije, priključite adekvatnu antenu, priključite HackRF One USB kabelom na PC, pokrenite npr. SDRangel programsku potporu, odaberite valno područje i slušajte.

HackRF One već u sebi nosi ugrađene širokopojasne filtere. Najuži je 1.75 MHz, a najširi 30 MHz. Izbor željenog BB filtera je moguć iz programske potpore. HackRF One dolazi i sa ugrađenim širokopojasnim niskošumnim pojačalom signala (WB LNA), čije pojačanje se može regulirati u skokovima od 8 dbm, od 0-40 db. HackRF One ima i VGA (Variable Gain Amplifier) pojačalo,  sa dodatnih 14 dbm pojačanja. Sve to ga čini odmah iskoristivim.

Ako se sada pitate pa što treba onda sve gore pobrojano, što samo poskupljuje priču, odogovor je vrlo jednostavan. Dodatni band-pass filteri poboljšavaju selektivnost i umanjuju osjetljivost na upade jakih signala iz radio-difuzijskog dijela spektra (potiru tzv “aliasing”). Dodatni LNA na RF Routing/Switching boardu bilo je u početku “neželjeno dijete”, ali se poslije pokazalo da je u kombinaciji sa postojećim pretpojačalima signala u HackRf One – dobitna kombinacija.

Front End Saver je sklop koji omogućuje da HackRF One (ili bilo koji drugi prijemnik) koristite kao kontrolni prijemnik na istoj anteni kao i vaš tvornički kratkovalni uređaj. Da bi stvar funkcionirala i na predaji a da pri tome ne spržite i vaš kontrolni prijemnik, potrebno je od KV uređaja dovesti PTT liniju na Front End Saver sklop, koji kod prelaska na predaju odspaja zajedničku antenu i kratko spaja Front End (ulazni dio) vašeg kontrolnog prijemnika (HackRF One) na masu.

Dvo kanalani TCP/IP Relay Board koristim da bih iz prizemlja (Hack Rf One konfiguracija je u PPS-u na tavanu) mogao uključiti i isključiti PC, antenu spojiti na masu i isključiti HackRf One konfiguraciju. I bez toga, kao i bez RF Wattmetra se može, a kad smo kod izlazne snage HackRF One, ona je cca +10 dbm, tj. max. 10 mW. Upravo zbog male snage, testovi na predaji napravljeni su samo u “kućnim uvjetima”, na analizatoru spektra i kao provjera da li je uređaj ispravan. Kako čujem audio sa PC-a koji je u PPS-u na tavanu? Stvar SDRangel programske potpore. Rutam audio sa PC-a na kojem se vrti SDRangel + HackRF One, putem kućne računalne mreže na PC u dnevnu sobu, u prizemlju.

Dapače, ne treba niti nikakvo dodatno napajanje, jer se HackRF napaja iz vašeg PC-a, putem USB kabela. I na kraju, ne treba niti PC. Na tržištu postoje mala i snažna mikroračunala, npr. Raspberry PI3, koji ima procesor sa 4 jezgre i uredno vrti potrebnu programsku potporu za upravljanje HackRF One (Linux). Cijena Raspberry PI3 bez displaya kreće se oko 40 EUR na eBayu. Dakle, sve može biti puno jeftinije, ali naravno, sa “manje muzike”.

Blok shema sastavljene konfiguracije:

Za testiranje su korišteni slijedeće antene i kratkovalni uređaji:
– Multiband KV antena, 80-10m, HyGain AVQ/AVT-18
– Inverted V za 80m i 40m band
– Kenwood TS-2000
– Icom IC-7000

Testiranje je provedeno samo na amaterskim bandovima 80m i 40m u prijemu, bez namjere da to bude naučni pristup s mjerenjem i gomilom rezultata u mikrovoltima i decibelima. Umjesto toga, korištena je najpopularnija radioamaterska “uhometar” metoda, pa ako jedan uređaj čuje, a drugi isti signal na istoj anteni čuje slabije ili ne čuje, onda je sve jasno. Viši bandovi na HackRF One nisu bili predmetom zanimanja, jer što je radna frekvencija viša, to je HackRF One još osjetljiviji.

S obzirom na korištenu metodu testiranja, korištene uređaje i antene te s obzirom na mikrolokaciju testiranja, dobijeni rezultati mogu bit subjektivni i ne predstavljati stvarni “odnos snaga” uspoređivanih uređaja. Slušani su signali domaćih radioamatera na 3.675 MHz kao i signali stranih radioamatera na 80m i 40m bandovima. Što čuje Kenwood TS-2000, to čuje i Icom Ic-7000 ali čuje i HackRF One u opisanoj konfiguraciji. Dakle, po ovome bio bi neodlučen rezultat. Ipak, nevoljko moram priznati da HackRF One ima veću dinamiku u prijemu i bolje se nosi sa jako slabim signalima, koje zbog niskog šumnog praga izvlači puno bolje od gornja dva tvornička uređaja. Čak i uz korištenje dostupnih DSP filtera druge i treće generacije na tvorničkim uređajima, HackRF One bio je zamjetno bolji u prijemu vrlo slabih signala. Kod prijema jakih signala HackRF One bio je osjetno lošiji. Uviđa se potreba dodavanja oslabljivača ulaznih signala (attenuatora), što HackRF nema ugrađeno.

Zaključak: SDR više nije budućnost, to je sadašnjost. Da bi gornja konfiguracija u potpunosti mogla parirati tvorničkim uređajima, mora biti nadograđena. Da li se to isplati? Moje mišljenje je da se to isplati, jer cijene srednje klase tvorničkih SDR uređaja kreću se od 3000 EUR na više. Cijena moje konfiguracije je za sada oko 400 EUR. Već sada je bolja u prijemu slabih signala od srednje klase tvorničkih uređaja, a može se još poboljšati. Ako nekog zanima, ima jedan slobodan HackRF One primjerak, po nižoj cijeni od tržišne. Za sva pitanja možete me kontaktirati preko kontakt stranice.

Za poslasticu na kraju, evo i primjer kako naš Adam, 9A4QV radi predaju sa HackRF One + Portapack dodatkom.

Na kraju, HackRF One nije iskoristiv samo kao SDR transciver. To je ujedno i solidan analizator spektra, mjerni uređaj i još puno toga. Google zna najviše 🙂

73!
Ivan, 9A2GB

 

Views: (1218)

CNC machined faceplates

CNC machined faceplates for the SSB6.1 transceiver kit

This relatively new home brew transceiver kit from indo-ware offers a six HF bands and CW/LSB/USB modes. All interested for DIY can obtain the major boards on e-bay. Also, there is a great support group on Facebook.

For many, the biggest problem is to install the finished product into the appropriate box with a professional look. The first contact with any device will be through its front panel, so the first impression will be proportional to the effort you put into a look of the front panel. In the photos below, you can see a few examples of CNC machined front and back panels. The general dimensions are adaptable to suit your needs while design remains the same, given the type of DDS used for that transceiver.

If you need the front or the back plate for SSB 6.1 transceiver kit, or both of them, or maybe a front plate for any other device you built, please contact me at: emu.9a2gb(at)gmail.com

73 de Ivan
9A2GB

 

Views: (2433)

MR300 HF Antenna Analyzer


MR300 HF Antenna Analyzer

I have found this interesting HF Antenna Analyzer on our colleagues web site, Chinese amateur radio BG2XNN, Jason. I have to say that deal with Jason was pleasant, also delivery was a very quick. It took no more than 7 days, from China to Croatia. MR300 is not just antenna analyzer, it can measure capacity, inductance and other complex measurements on the antennas in the frequency range of 1 to 60 MHz.

I made a few quick tests with 50 Ohm dummy load (1-500 MHz), comparing MR300 measurement results with results measured on AW07A and on MFJ-259B, using the same dummy load.

All three devices have yielded an identical results in a measuring range of 1.8 to 54 MHz (SWR 1:1, impedance of 50 Z). MR300 is easy to use, very intuitive and has SCAN possibility (not found on the other two devices).

Measuring test on 6m / 50 MHz open dipole
Measurement was conducted on the reference open dipole antenna with known impedance (Z=75), SWR (1:1.5), on frequency of 50.150 MHz
Here are a measurement results:

MR300: SWR 1:1.49, Z = 76
AW07A: SWR 1:1.52, Z = 76
MFJ-259b: SWR: 1:1.51, Z = 75

These very small differences in the measured results found on all three devices are within declared tolerances. For amateur use all three devices are recommended. Differences are in the measurement range, measurement possibilities, and of course in the price.

More about MR300 can be found on Jason’s website.

73 de Ivan
9A2GB

Views: (5169)

GBCAT v1.4 available for download

What’s new in GBCAT v1.4:

From today, a new GBCAT versions will be available to the amateur radio community as wide beta. Please, download and test it freely, and let us know your observations, opinions and suggestions.

Also, a new compiled GBCAT versions will be available for download just as a single GBCAT.EXE file. How to install a single GBCAT.EXE file: Rename the current version of GBCAT.EXE to _GBCAT.EXE, download a new compiled GBCAT.EXE release and just copy a single file to the GBCAT installation folder. Then start GBCAT and enjoy it.

Check weekly HERE for a new GBCAT versions!

I’m not satisfied with it I’m gonna say, but a tedious job of writing GBCAT instructions has become a big time gap for me, because I spend all my free time on GBCAT development.
From this version, there will be no detailed instructions so far. What is new in the new GBCAT version please find in “Whats_new_in_GBCAT” file, which will be published at www.9a2gb.net and also placed in the GBCAT installation folder.
If someone wants to give me a hand for writing GBCAT guidelines, please let me know by mail, to: emu.9a2gb@gmail.com

News:

– Added a full support for Yaesu FT-450D.
– Auto-adaptive Polling Delay Loop: improved communication stability Rig to PC and vice versa.
– Generally improved GSCAN.
– Kenwood TS-2000: Now, you can GSCAN selected frequencies on your Sub Receiver while listening on the Main Receiver. Three selections are available: “Main-R: VFO B”, “Sub-R (CTRL only)”, “Sub-R (CTRL+PTT)”, “Cancel GSCAN”.
– Related to GSCAN feature, a new format for the FREQUENCY field in GSCAN Table is introduced. FREQUNECY field now has a space for 9 numeric characters. So, if you want GSCAN to scan 1.296.500,75 please enter “129650075” in your GSCAN table. If you want GSCAN to scan 7.100,60, please enter “710060” in your GSCAN table.
– New COM menu item added: “DTR Line”. Now, it is possible to turn DTR Line On (Hi state), or switch it Off (Low state). Initially, this setting is set to “On”. A new setting will be saved as a new line in the configuration file. Idea by YU7QA, Shile. DTR Line now may be used for CW keying.
– Kenwood TS-2000: New RX/TX Equalizer setting added (setting created by Bill, KJ6CEO).
– New GBCAT donor, menu Misc/About: Warren, W7WRU. Warren, thank you for supporting GBCAT development.
– New Misc menu *special item added: GBCAT PC-Lifetime users, with the following submenus:
*Disable Splash screen (If GBCAT PC-LifeTime registration is activated, you will be able to disable Splash screen pop-up on GBCAT start.)
*Yaesu (Submenu: FT-450D, Submenus: Rig Menu: Backup/Restore, Rig Settings: Backup/Restore)
*Kenwood (Submenu: Kenwood TS-2000 with submenus: Rig Menu: Backup/Restore, Rig Settings: Backup/Restore, Submenu: Kenwood TS-590S with submenu: Rig Menu: Backup/Restore.)

Fixed bugs:

– GBCAT key: Detection and removal of unwanted empty space added by some HTML mailers.
– All Rigs: If you accidently enter a wrong key and got “GBCAT detected a wrong registration key” message after a new GBCAT start, GBCAT will try to delete a wrong key. If the key file isn’t deleted successfully, quit GBCAT, go to the GBCAT installation folder and delete “GBCAT.key” file manually. Be careful, do not delete any other GBCAT file, just file with the “key” file extension.
– Kenwood: DTMF operations (Button DT): PTT button will change a color to the red and back to the green when changing TX/RX mode.
– Kenwood TS-590S – APO adjustment now works as expected.
– Telnet Client, after Exit, button XCS-A now is enabled on GBCAT basic module.
– Telnet Client, if Grid data available, an approximate QRB will be calculated related to your WWL (QTH Loc).
– Made a few other minor bugs and cosmetics fixes.

***
GBCAT has been free of charge from the beginning (since 2011), but if you find the software useful, donations of any amount are greatly appreciated.

73 de Ivan
9A2GB
www.9a2gb.net

Views: (2992)

GBCAT v1.4, available soon!

Aside

gbcat_v1-4_soonNew GBCAT v1.4

Improved, debugged, better than ever.
Beside the other features, added a full support for Yaesu FT-450D.

 

 

 

Are you Yaesu FT-450D owner?

Just a few questions for you:
Have you ever tried to set FM Narrow (FM-N) mode with your Yaesu FT-450D?
Mission impossible?
Now, If you ask yourself why I should use FM-N mode when FM is good enough, remember story about wide and narrow modulation types and related signal strength.
Gain tested and measured.
Have you tried to fill-up all of FT-450D’s 504 memories?
It is not a pleasure task, isn’t it?
Using 3rd party as FT-450D Memory manager, but not able to recall all of memorized settings, just frequency, mode, shift and and FQ status?
You don’t want to pay 50 USD for a commercial Memory Manager?
You want apply a full Reset, but before that you want also to save all of Yaesu FT-450D settings to a file on your disk?
You want a reliable and responsive support?
(Features described above available also for Kenwood TS-2000 and Kenwood TS-590S).

If all answers are “Yes“, try out new GBCAT – Computer Aided Transceiver, v1.4!

Free of charge as always, just a simple registration is required.

Supported radios:

Yaesu FT-857/857D
Yaesu FT-817/817ND
Yaesu FT897D
Yaesu FT-450D (from v1.4)
Icom IC-706MKIIG
Kenwood TS-2000 (from v0.9b6)
Kenwood TS-590S (from v1.2)

Advanced features for GBCAT PC-Lifetime users.
New GBCAT v1.4 will be available soon, check GBCAT download page!

Looking for Yaesu FT-450D Beta testers, contact: emu.9a2gb@gmail.com

Ivan
9A2GB

 

Views: (901)

What’s new in GBCAT v1.32?

Aside

What’s new in GBCAT v1.32?
(Article written in English, Italian, Croatian and Russian language)
Download GBCAT here.

New features:

 • Added suGBCAT.Yaesu.Featurespport for Yaesu FT-817ND, a younger brother of Yaesu FT-817.

Some differences between FT-817ND and FT-817:

 1. Display Color (Blue/Orange/Violet)
 2. Display Contrast: This control use an unusual but the only possible way to change a Contrast value. After a new value is selected, your Rig will be turned off and switched on, to accept a new value. It will work as described only if power is supplied via the rear power connector. I don’t like it, but it is the only way (known to me) how this control can be implemented.
 • Kenwood TS-2000: LOCK button is now 3-state button. If TS2K is unlocked (which is default), the 1st. click on LOCK button = F.LOCK, the 2nd. click = A.LOCK, and the 3rd. click = UNLOCK state. (Thanks to Mike, WB7QBF)
 • All rigs: Resume from Sleep or Hibernate. GBCAT will try to reinitialize a communication link with your rig after resuming from Sleep or Hibernate state. Saved in GBCAT.cfg, as the configuration option.
 • All rigs: Registering GBCAT now in a three easy steps. No more searching for GBCAT installation folder.
 • Yaesu FT-817/ND New Button M/V: Switch between Memory and currently active VFO. Not tested with the older models.
 • Yaesu FT-817/ND New Feature: Select and invoke desired Memory channel. Use Combo box “MEM CH” for selection and button “Set MC” for confirmation. Not tested with the older models.
 • GBCAT.Yaesu.Features.FT.817ND.Memory.ManagerYaesu FT-817/ND New Feature: Memory Manager. Follow instructions! Not tested with the older models.

 

 

 

GBCAT.FT.817ND.MM.Write.to.Rig

GBCAT.FT.817ND.MM.Load.from.disk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed Bugs:

 • Yaesu FT-817 Button Set AF (Antenna Front/Rear), strange behavior if both antennas connected, now working as expected.
 • Yaesu FT-857, FT-897, FT-817: DISC (discriminator) is now working as expected, only in FM modes.
 • All supported Yaesu and Kenwood: An appropriate S-meter face plate design will be invoked by “S” button, if Rig model is changed in the mean time.
 • All supported Yaesu and Kenwood: Bug in direct input of the new frequency is fixed and method is improved. An appropriate mask for the input field is now selected on GBCAT start. New frequency input can be performed with both PC keyboard and GBCAT green numeric buttons (Thanks to Alex, RA2FKD).
 • Yaesu FT-817/ND Power slider control: Power values now are shown from the lef (the lowest) to the right (the highest) side of the Power slider (Thanks to Alex, RA2FKD).
 • Kenwood TS-2000, Bandscope: Frequency flag now is shown in kHz, without leading zero.
 • Yaesu FT-817/ND, Improved EEPROM backup.GBCAT.Yaesu.Features.FT.817ND.EEprom.Restore
 • GBCATv.1.32.About

All rigs: changed “About”, as an expression of gratitude to all generous GBCAT donors. Thank you guys!

GBCAT is still in development. Any suggestion for the GBCAT improvements (as well as for bug reports) will be considered and implemented (or fixed) in one of the future GBCAT versions, if possible.

GBCAT support: www.9a2gb.net

73 de Ivan
9A2GB

 

 

 

 

Italian language, (thanks to Silvio, I2SU):

GBCAT v1.32
Nuove caratteristiche:

– Aggiunto il supporto per lo Yaesu FT-817ND, il fratello più giovane dello Yaesu FT-817
Differenze tra FT-817ND e FT-817:

 1. Colori del Display (blu / arancio / viola) 2. Contrasto del Display : Questo controllo utilizza un’ insolito, ma unico modo possibile, per modificare il valore del contrasto. Dopo la selezione di un nuovo valore, il vostro apparato si spegnerà e poi verrà riacceso, per fargli accettare il nuovo valore. Funzionerà come descritto solo se l’alimentazione viene fornita tramite il connettore di alimentazione posteriore. Non mi piace, ma è l’unico modo (a me noto) come questo controllo possa essere implementato.

– Kenwood TS-2000: LOCK è ora un pulsante a 3-stati. Se il TS2K è sbloccato (che è l’impostazione predefinita), il primo. click sul tasto LOCK = F.LOCK, il 2 °. click = A.LOCK, e il 3 °. click = Stato di SBLOCCO. (idea di Mike, WB7QBF)

– Tutti gli RTX : Riattivazione dallo stato di sospensione o di ibernazione. GBCAT tenterà di reinizializzare un collegamento  della comunicazione con il vostro apparato dopo il ripristino dalla modalità Sospensione o Ibernazione. Salvato in GBCAT.cfg, come opzione di configurazione.

– Tutti gli RTX: La registrazione di GBCAT avviene ora in tre semplici passaggi. Non più alcuna ricerca della la cartella di installazione di GBCAT.

– Yaesu FT-817/ND Nuovo pulsante M/V: Commuta dalla memoria al VFO attualmente attivo. Non testato sul vecchio modello.

– Yaesu FT-817/ND Nuova funzione: Seleziona e richiama il canale di memoria desiderato. Utilizzare il Combobox “MEM CH” per la selezione ed il pulsante “Set MC” per la conferma. Non testato sul vecchio modello.

– Yaesu FT-817/ND Nuova funzione: Memory Manager. Seguite le istruzioni! Non testato sul vecchio modello.

Bug corretti:

– Tasto Yaesu FT-817 Set AF (Antenna anteriore / posteriore), strano comportamento se venivano collegate entrambe le antenne, ora lavora come previsto.

Yaesu FT-857, FT-897, FT-817: DISC (discriminatore) ora lavora come previsto, solo nelle modalità FM.

– Per tutti gli Yaesu ed i Kenwood supportati: una grafica idonea dell’ S-meter  viene richiamata dal pulsante “S”, se nel frattempo viene cambiato il modello di RTX.

– Per tutti gli Yaesu ed i Kenwood supportati: Corretto il Bug nella immissione diretta della nuova frequenza e il metodo è migliorato: Una maschera appropriata per il campo di input viene selezionata all’avvio di GBCAT. L’immissione della nuova frequenza può essere effettuata sia con la tastiera del PC che con i tasti numerici verdi GBCAT. Grazie ad Alex, RA2FKD.

– Yaesu FT-817/ND il cursore del controllo della potenza: i valori di potenza ora sono mostrati lato del cursore della Potenza, a sinistra il più basso e a destra il più alto . Grazie ad Alex, RA2FKD.

– Kenwood TS-2000, Analizzatore di spettro: la bandierina della Frequenza ora viene riportata in Ghz, senza lo zero iniziale.

– Yaesu FT-817/ND, migliorato il backup della EEPROM.

– Tutti gli apparati: Migliorato “About”, come espressione di gratitudine per tutti i generosi donatori di GBCAT . Grazie ragazzi!

73 de Ivan
9A2GB

 

Hrvatski jezik:

GBCAT v1.32

Nove značajke:

– Dodana podrška za Yaesu FT-817ND, mlađeg brata Yaesu FT-817

Neke razlike između FT-817ND i FT-817:
1. Boja predočnika (display) u FT-817ND je plava ili narančasta ili ružičasta.
2. Kontrast predočnika: Ova kontrola koristi neuobičajen način za promjenu vrijednosti tj. boje predočnika. Nakon što se unese nova vrijednost, vaš uređaj će se ugasiti i ponovo upaliti, kako bi prihvatio novu vrijednost. Ovo će raditi samo i jedino ako se uređaj napaja na stražnjem priključku za napajanje. Osobno ne sviđa mi se ovo rješenje, ali to je jedini, meni poznati način da se implementira kontrola promjene boje predočnika.

– Kenwood TS-2000: LOCK dugme sada ima 3 radna stanja. Ako uređaj nije zaključan (što je standardna postavka) onda je:
prvi klik na LOCK dugme = F.LOCK,
drugi klik na isto dugme = A.LOCK, i
treći klik na isto dugme = UNLOCK state. (ideja: Mike, WB7QBF)

– Svi podržani uređaji: Resume, Sleep, Hibernate. GBCAT će pokušati inicijalizirati komunikaciju sa vašim uređajem nakon izlaska iz bilo kojeg od gornja tri nabrojena stanja. Ova postavka sprema se u GBCAT.cfg, kao standardna konfiguracijska postavka i može se mijenjati iz menija.

– Svi podržani uređaji: Registracija GBCAT-a od ove inačice vrši se u tri jednostavna koraka. Nema više traženja GBCAT instalacijske mape i muke oko postavke vidljivosti iste, za što je kriva standardna postavka u operativnom sustavu.

– Yaesu FT-817/ND, novo dugme M/V: Prebacivanje između trenutno aktivnog VFO-a i memorijskog kanala. Nije testirano na starijim modelima.

– Yaesu FT-817/ND nova značajka: Izaberi i postavi željeni memorijski kanal. Koristite “MEM CH” combobox za odabir i dugme “Set MC” za potvrdu tj. postavljanje željenog memorijskog kanala. Nije testirano na starijim modelima.

– Yaesu FT-817/ND nova značajka: Memory Manager. Slijedite instrukcije! Nije testirano na starijim modelima.

Ispravljene greške:

– Yaesu FT-817, dugme Set AF (Antenna Front/Rear), čudno ponašanje ako su obje antene priključene sada je ispravljeno i radi prema očekivanju.

– Yaesu FT-857, FT-897, FT-817: DISC (dikcriminator) sada radi prema očekivanju, samo u FM modu.

– Svi podržani Yaesu i Kenwood uređaji: Odgovarajuća prednja ploča za S-metar sada će biti ispravno učitana, ako je u međuvremenu došlo do promjene odabira uređaja.

– Svi podržani Yaesu i Kenwood uređaji: Greška kod direktnog unosa nove frekvencije je popravljena, a unos je poboljšan. Odgovarajuća maska poziva se za polje unosa kod samog pokretanja programa. Unos nove frekvencije može se izvršiti i sa PC tipkovnice i koristeći GBCAT-ove zelene numerička dugmad. Hvala Aleksu, RA2FKD.

– Yaesu FT-817/ND, klizač Power kontrole: Vrijednost snage sada su prikazane od lijeve ka desnoj strani, od najmanje ka najvećoj. Hvala Aleksu, RA2FKD.

– Kenwood TS-2000, Bandscope: Vrijednost frekvencije na zastavici sada je prikazana u kilohercima, bez nule kao vodilje.

– Yaesu FT-817/ND, poboljšan EEPROM backup.

– Svi uređaji: izmijenjen “About”, kao izraz zahvalnosti svim velikodušnim GBCAT donorima. Momci, hvala!

 

Russian language (thank to Alex, RA2FKD):

Whats.new.GBCAT.v1.32.Russian.lng

73 de Ivan
9A2GB

 

 

 

Views: (1016)

Gradimo CNC stroj, III dio

Aside

Steppers.and.controllersGradimo CNC stroj
III dio

Montaža sigurnosnih mikro-sklopki

Stara poslovica kaže: “Bolje spriječiti nego liječiti”. Primijenjeno na ovaj naš slučaj, pored mogućnosti da softverski postavimo krajnje granice gibanja po pojedinoj osi, postaviti ćemo i sasvim obične ali vrlo efikasne mikro-sklopke, koje neće dozvoliti da pogonsko navojno vreteno na nekoj od osi dovede nosač druge osi ili nosač motora u jedan od dva krajnja položaja i na taj način polomi stroj. Kakva je moguća šteta, ako bi se to ipak dogodilo? Na ovo pitanje ima nekoliko odgovora, a prvi se nameće sam od sebe. Sve ovisi o spojnici koračnog motora s pogonskim navojnim vretenom pojedine osi. Ako su spojnice suviše krute, postoji mogućnost da svornjak u spojnici (ili dva, kao u našem slučaju) “odere” osovinu motora ili pogonskog navojnog vretena, ili oboje. Ako spojnica nije previše kruta, puknuti će, i možda spasiti stroj. Ako se ne dogodi ni prvo ni drugo, vjeratno će doći do oštećenja pogonskog navojnog vretena, i/ili ležajeva i/ili bočnih nosača osi. Može doći i do pregaranja koračnog motora ili kontrolne elektronike, pa zato nikad ne ostavljajte hobby CNC stroj bez nadzora.

X-axis.microswitchesS obzirom da naš CNC stroj iz primjera ima 3 osi, (X, Y, Z), potrebne su nam 3×2=6 mikro-sklopki. Za osi X i Y odabrao sam robusne mikro-sklopke s valjčićem na limiću za okidanje sklopke. Nažalost, zbog ograničenog prostora na Z osi, nisam imao previše izbora, nego sam montirao dvije mikro-sklopke koje su se uklapale u ograničavajućih
21 mm prostora. Mehanički, sve mikro-sklopke pričvršćene su vijkom M3 na pokretne nosače osi, čime se gubi potreba za dodatnim razvlačenjem spojnih kablova, jer su veze s kontrolnom elektronikom koja prekida rad motora već provučene zajedno s pogonskim kablovima koračnih motora. Na ovaj način smanjuje se “šuma kablova”, a efikasnost je
jednaka kao kad se mikro-sklopke postave na fiksne dijelove stroja. U ovom slučaju, mikro-sklopke su “pomične”, a graničnici koji izazivaju uključenje mikro-sklopke i prestanak gibanja po osi su fiksni.

Y-axis.microswitchesNe bih rekao da je ovakav način inovativan ili neobičan, prije bih rekao da je neobičan nedostatak rupa s navojem, predviđenih za montažu mikro-sklopki, jer ih u ovom mehaničkom kitu jednostavno nije bilo. Bio sam primoran izbušiti 6 rupa od 2.5 mm i urezati M3 navoj u svakoj od njih, na mjestima koje sam odabrao za montažu mikro-sklopki. Ako izuzmemo lom jedne ureznice, sve je bilo uspješno, pa sam prešao na iduću fazu.

Y-axis.stepperMontaža koračnih motora i motora glavnog pogona

Koračni motori su proizvod svjetski poznatog kineskog proizvođača koračnih motora “Longs Motor”, tipa Nema23, snage 425 oz. po inchu (model Longs 23HS9430B) u dual-shaft izvedbi (dvije osovine). Kit koji je kupljen posebno, sastojao se od 3 takva koračna motora, 3 komada 128-mikrostep kontrolera i napajanja za sva 3 motora, 36V/10A.

U mehaničkom kitu, na sreću, nalazili su se i držači za montažu koračnih motora. Lijepo oblikovani, funkcionalni, ali od plastike. Ovaj “ali” ću kasnije izbaciti iz rečenice, jer su jednako dobri kao da su metalni. Za svaki slučaj, naručio sam i metalne valjke od A2-Inoxa, promjera 10 mm, debljine stjenki 2 mm, dužine 40 mm, ukupno 12 komada, kao “konstrukcijski backup”, ako mi se učini da plastični nisu od koristi. Kasnije, kad sam motore već montirao, ustanovio sam da cijeli stroj mogu podignuti na način da uhvatim za jedan koračni motor vezan na bočnu stranicu osi upravo s tim plastičnim nosačem, bez vidljivih posljedica u obliku deformacije nosača motora.

Ono što ne dolazi u mehaničkom kitu je potrebnih 12 komada M5 vijaka (isto iz A2-Inoxa) s imbus glavom dužine 60 mm. Također, morao sam kupiti A2 podloške za M5 vijke kao i tzv. “špreng” podloške, tj. prevedeno na standardni hrvatski jezik, elastične rascjepljene podloške, kako se učvršćenje motora u radu nebi opustilo zbog vibracija.

Pored držača motora, vijaka i podložaka, za montažu su potrebne i tri rigidne spojnice. Ove spojnice napravljene su od jednog komada aluminijskog valjka s provrtom od 8 mm na obje strane koji je “prošlican” poprečno u spiralu od 5 navoja. Na taj način ova rigidna spojka više i nije takog “rigidna” ili kruta, nego u radu kompenzira pomake koračnog motora naprijed ili nazad, tj. ponaša se kao elastična spojka. Zanimljivo rješenje, jer sam na svom prvom CNC hobby stroju koristio spojnice napravljene u obliku kardanske spojke, s kompenzacijskom masom od guma-plastike. Oba rješenja su dobra, a ovo sadašnje je malo jeftinije.

Motor se na bočnu stranicu osi montira na način da se prvo na navojno pogonsko vreteno montira rigidna spojnica, zatim se na motor utisne plastični nosač, kroz rupe na nosaču provedu se M5x60 vijci sa podloškama a osovina koračnog motora se vrlo nježno utisne u provrt rigidne spojnice. U ovoj fazi, pri ruci obavezno treba biti dugački imbus ključ kojim se M5 vijci metodom nasuprotnog zatezanja privinu u bočnu stranicu osi. Kad sve sjedne na svoje mjesto i M5 vijci su čvrsto privijeni, privijemo i svornjake u rigidnoj spojnici, kako bi pričvrstili osovinu koračnog motora u spojnici. Ovaj postupak ponovimo još točno 2 puta, za preostale osi. Kako su koračni motori u “dual-shaft” izvedbi, (imaju osovine na oba kraja motora), ako i sada možemo pokretati osi samo snagom prstiju vrteći vanjsku osovinu koračnog motora koja je preko rigidne spojnice vezana na pogonsko navojno vretno osi, onda je sve u redu.

Steppers.and.controllersPostavljanje i spajanje pogonskih i signalnih kablova

Čitajući forume koji se bave CNC tematikom i samogradnjom CNC hobby strojeva, nekoliko puta sam pronašao opise problema ljudi koji su koristili tanke tj. neadekvatne kablove. Pod time mislim na sve kablove koji ne mogu adekvatno prenjeti napon i struju od kontrolne elektronike do koračnog motora. Kao i kod vodovodnih instalacija, gdje je poznato da kroz tanku cijev za vodu ne možemo napajati 100 kuća već samo jednu, tako je i kod električnih instalacija, gdje se koristi Ohmov zakon koji kaže da će jakost struje kroz vodič biti to veća što je veći napon među njegovim krajevima i što je manji otpor strujnog kruga u koji je vodič uključen, tj. da je jakost struje u strujnom krugu proporcionalna naponu, a obrnuto proporcionalna otporu. Matematički, ovo se može izraziti slijedećim formulama:

I = U/R  ili  U = IR  ili  R = U/I, gdje su:

I = jakost struje kroz strujni krug u amperima (A)
U = napon izvora u voltima (V)
R = ukupan otpor strujnog kruga (otpor trošila + otpor električnih vodova + unutarnji otpor izvora struje) u omima (Ω). Om se može napisati i kao volt/amper (V/A).

S obzirom da proizvođač koračnih motora daje podatak o potrošnji od 3A po fazi, moramo omogućiti da se napon napajanja kod nazivne struje od 3A sa što manje gubitaka prenese od kontrolne elektronike do koračnog motora. Kod gotovih CNC strojeva proizvedenih u Kini, vrlo često se koriste tanke (jeftine) žice površine od 0.5 ili 0.75 kvadratnih mm, što je nedostatno. Tko se bavi elektronikom, iz prakse će znati da se za prijenos istosmjerne struje jačine od 2A mora osigurati bakreni vodič presjeka od 1 kvadratnog mm. Za prijenos istosmjerne struje od 3A, potreban je vodič presjeka od 1.5 kvadratnih mm. Ako se koristi tanji vodič, manjeg presjeka, rezultati su greške u radu koračnog motora u vidu gubljenja impulsa, smanjene snage koračnog motora itd. Izgubjeni impuls ujedno znači i nepreciznost u radu, jer je broj učinjenih okretaja koračnog motora direktno ovisan o broju primljenih impulsa.

Za spajanje svakog koračnog motora s kontrolnom elektronikom koristio sam visoko fleksibilni kabel za električne instalacije 4×1.5 mm kvadratnih sa teflonskom izolacijom, tj. po 4 Cu fleksibilne žice (licna) dužine 4×2 metra, ukupno 24 metra Cu fleksibilne žice u 4 različite boje za sve koračne motore. Spojeve sam izveo lemljenjem kvalitetnih muških i ženskih raznobojnih stopica, koje mogu prenjeti veliku struju bez gubitaka i na taj način osigurao i rastavnost spojeva, pored adekvatnog prijenosa struje kod nazivnog napona. Također, za spajanje pogonskog motora glodala, mikro-sklopki i Tool-senzora potrošio sam dodatnih 14 m Cu žice, što je ukupno 38 m utrošene izolirane Cu žice. Sve žice provode se putem kvalitetnih konektora, od panela kutije s kontrolnom elektronikom do koračnih motora, upakirane u tzv. “plastične lance”, tj. unutar gibljivih plastičnih, međusobno povezanih modula koji osiguravaju fleksibilnost i drže spojne žice na okupu. Korištene su 4 različite boje žice, kako bi svaka od pojednih faza na koračnom motoru bila spojena na točno odgovarajuće mjesto. Na kraju polaganja potrebnih kablova, svi spojevi provjereni su ohm-metrom.

CNC.electronics.in.PC.chasisMontaža kontrolne elektronike i napajanja u staro PC mini-tower kučište

S obzirom da sam u mojoj “furdi” pronašao jedno staro PC mini-tower kučište, odlučio sam dodatno uštedjeti i iskoristiti tu kutiju koja se godinama prebacivala amo-tamo i konačno dočekala da bude iskorištena kao kutija u koju ću montirati slijedeće:

BOB– BOB elektroniku, (Break-Out-Board), tj. elektroniku koja preko paralelnog porta (printer port) prihvaća impulse od upravljačke programske potpore Mach3 i prosljeđuje ih na pojedine kontrolere koračnih motora.
– 3 komada 128-mikrostep kontrolera
– napajanje za sva 3 koračna motora 36V/10A
– napajanje za glavni pogonski DC motor (nosač obradnog alata), 48V/8.3A
– upravljački panel s konektorima, osiguračima, emergency sklopkom za trenutno zaustavljanje svih osi, naponskim prekidačima.

Controllers.wiringSve od nabrojenog već je predviđeno za ugradnju i pričvršćenje vijcima, pa mi je samo preostalo da izmjerim sve razmake između postojećih rupa, mjere precizno prenesem na lim PC kučišta i izbušim rupe odgovarajućeg promjera. Što pažljivija izmjera, to manje čupanja kose kod montaže pojedinih dijelova.

Spajanje BOB elektronike (Break-Out-Board) s kontrolnom elektronikom i napajanjem te spajanje kontrolne elektronike s koračnim motorima provedeno je prema shemama dobijenih od proizvođača, koje nisu uvijek bile “do zadnje žice” precizne. Ono što je bilo nejasno, nadopunjavao sam saznanjima drugih ljudi koji su svoja iskustva u  spajanju elektronike i koračnih motora nesebično podijelili s drugima. Ja objavljujem shemu spoja kako je spojeno u ovom slučaju, i koja radi odlično:

Schematics
Nastavak slijedi.

Prethodni članci:
Gradimo CNC stroj, I dio
Gradimo CNC stroj, II dio

 

 

Views: (1344)

Gradimo CNC stroj, II dio

Aside

Gradimo CNC stroj
II dio

Sastavljanje mehaničkih dijelova

CNC.Mech.partsCNC kit sa mehanikom uglavnom stiže u dijelovima. Pod “mehanikom” mislim na sve dijelove stroja od aluminijske legure (Aluminij 6061), vijke, podloške, pogonske navojne osovine sa kugličnim ležajevima (tzv. “ball-screw”, SFU1204) i s auto-backlash korekcijom, kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima (tvrdoća 61HRC), te mali kompletić sa 3 imbus ključa, nekoliko čeličnih držača i odgovarajućim imbus vijcima.

Pored navedenog, ovaj “CNC mechanical kit” sadržavao je i nosače za Nema23 koračne motore od specijalne plastike, plastične “lance” za transport spojnih kabela od kontrolne elektronike do koračnih motora i sigurnosnih mikrosklopki, glavni motor koji nosi alat i napaja se naponom od 48V, snage 300W te pripadajućim koletom i maticom za pričvršćenje alata, kontroler za glavni motor koji regulira brzinu vrtnje istog te rigidne aluminijske spojnice koračnih motora sa pogonskim navojnim osovinama.

Zanimljivo je da kit ne stiže sa uputstvom za sastavljanje, niti sa bilo kakvom slikom, osim slikom spajanja napajanja i kontrolera za glavni motor. Ipak, na ebayu, od istog dobavaljača postoje slike složenog CNC stroja u nekoliko faza slaganja te slike snimljene iz nekoliko rakursa, što je velika pomoć kod slaganja stroja. Uglavnom, teško da se može pogriješiti, a glavni alat su imbus ključevi koji dolaze sa kitom i koji su izdržali sastavljanje kompletnog stroja, bez da su se “pokvarili”, što me oduševilo. Naime, imam loša iskustva s kineskim alatom, a ovo je bilo sasvim novo, pozitivno iskustvo.

DSCF3842Preporuka je da se krene sa sastavljanjem baze, tj. stranica koje nose X-os. Glavnu ulogu ovdje imaju dvije čeone stranice sa jednim centralnim provrtom za pogonsku navojnu osovinu sa kugličnim lezajevima i dva bočna provrta za kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima. Ove dvije kromirane vodilice osiguravaju paralelnost posmaka ploče X-osi na kojoj su kuglični ležajevi za vodilice i pogonsku navojnu osovinu, a koja na svojim “leđima” nosi bočne stranice Y-osi.

DSCF3846Kuglični ležajevi opremljeni su sa po jednom bradavicom za podmazivanje, što obavezno treba učiniti prije puštanja CNC stroja u pogon. Vodilice se na čeonim pločama X-osi fiksiraju imbus vijcima, a pogonska navojna osovina na jednoj strani fiksira se protukliznom maticom a na drugoj strani je osovina obrađena na promjer od 8mm za spoj sa rigidnom spojnicom tj. sa koračnim motorom. Na toj čeonoj ploči X-osi napravljena su i četiri provrta sa M5 navojima, za pričvršćenje Nema23 koračnih motora. Ove dvije čeone ploče fiksiraju se bočnim stranicama X-osi, na kojima se nalaze i četiri gumena nosača, na kojima leži cijeli stroj, i koji osiguravaju kakvu-takvu izolaciju od vibracija.

CNC.assembled.2Nakon što smo sastavili bazu na kojoj je X-os, na glavnu ploču X-osi najprije montiramo jednu bočnu stranicu Y-osi, koja također sadrži 3 glavna provrta za vodilice i pogonsku navojnu osovinu, (kao i X-os). Prije nego što pozicioniramo pogonsku navojnu osovinu i vodilice u jednu bočnu stranicu, potrebno je odrediti koja bočna stranica nosi Nema23 koračni motor, pa prema tome okrenuti pogonsku osovinu na taj bok. Također, potrebno je da na obje vodilice i pogonsku os navučemo kuglične ležajeve koji su već uprešani u aluminijski blok – nosač Z-osi. Pažljivo, ali silom koja je potrebna, pozicioniramo vodilice i pogonsku osovinu najprije u montiranu bočnu stranicu, a onda dodajemo i drugu bočnu stranicu i primjerenom silom utiskujemo kromirane vodilice i navojnu pogonsku os da sjednu u obje bočne stranice. Korekcije vršimo plastičnim čekićem, kako ne bi smo oštetili bilo koji dio našeg budućeg CNC stroja. Vodilice i navojnu pogonsku osovinu fiksiramo vijcima i protukliznom maticom, kao i na X-osi. Na slici je prikazan drugačiji pristup sastavljanja Y-osi, koje je također dobar, na način da se prvo složi kompletna Y-os, a tek onda montira na X-os.

Na Y-os montiraju se i dvije zaštite od tanjeg alu-profila, koje štite vodilice i pogonsku osovinu od prljavštine, koja bi ovdje mogla doći tijekom obrade materijala.

CNC stroj, Z-osZ-os je os s najmanjiom hodom, ali s najvećim početnim opterećenjem. Z-os je ujedno i nosač glavnog motora koji nosi i vrti obradni alat – glodalo, a ujedno i jedina os sa vertikalnim posmakom. Sastavlja se na isti na način kao i do sada sastavljene osi, a također se sastoji od dvije kromirane vodilice sa kugličnim ležajevima i jednom navojnom pogonskom osovinom sa kugličnim ležajevima i anti-backlash korekcijom. Na vrhu Z-osi nalazi se ploča koja nosi Nema23 koračni motor, koji je spojen rigidnom alu-spojnicom sa pogonskom osovinom Z-osi.

Napominjem da su sve tri osi opremljene kugličnim ležajevima sa auto-backlash korekcijom, što osigurava točnost ponavljanja i preciznost obrade gotovo na granici koja dijeli CNC hobby strojeve od polu-profi CNC strojeva.

Backlash-zracnostPojašnjenje “backlash” termina

Ovaj termin koristi se u CNC branši kao oznaka za zračnost u nekom od strojnih dijelova (uglavnom na pogonskim osovinama), koja ima direktni uticaj na preciznost obrade materijala. Backlash ili zračnost utvrđujemo i testiramo na nekoliko načina. Prvi i najjednostavniji je da jednom rukom uhvatimo pogonsku osovinu a drugom rukom ležaj u kojem se ona nalazi i povučemo osovinu naprijed-nazad u ležaju, nekoliko puta, kao da ju želimo isčupati iz ležaja. Ako pri tome u rukama osjetimo sitne udare tj. zračnost između navoja vretena pogonske osovine i navoja u ležaju, to je tzv. “backlash”, koji će degradirati točnost našeg stroja. Zanimljivo je da u programskoj potrpori Mach3 postoji mogućnost da se backlash softverski kompenzira. Da bi ga kompenzirali, moramo ga izmjeriti. Možemo ga izmjeriti komparatorom, na način da mjerimo za koliko će se translirati ploča koju pokreće pogonska osovina u zavisnosti od broja impulsa koje šaljemo koračnom motoru koji pokreće pogonsku osovinu. Podatak koji dobijemo mjerenjem unosimo u Mach3 programsku potporu i na taj način pokušavamo kompenzirati zračnost. Ovo u praksi znači da ćemo dosta vremena potrošiti testirajući cijeli sustav i modificirajući kompenzacijske vrijednosti. Da bih se na početku riješio ovog vječnog (i samo djelomično rješivog) tereta, cijeli sustav pogonskih osovina je zasnovan na anti-backlash kugličnim ležajevima a ne na kliznim navojnim ležajevima, kao kod istih CNC sustava sa “T” prefiksom, tj. sa trapezoidalnim pogonskim osovinama u trapezoidalnim kliznim ležajevima.

DSCF3832Nakon što montiramo sve tri osi, provjerimo još jednom da li su svi vijci na svojim mjestima, podmažemo vodilice i pogonske osovine, i pokušamo samo prstima vrtjeti pogonske osovine na sve tri osi, kako bi se osvjedočili da su pokretne uporabom i tako malih sila kao što je stisak prstiju. Ako je sve pokretno, onda smo napravili posao. Ako nije, podmažite još jednom vodilice i ležajeve, lagano raspustite vijke na vodilicama, ponovo pokrenite pristima pogonsku osovinu i ako sada ide sve kako treba, ponovo lagano pritegnite vijke na bočnim stranicama, koji fiksiraju vodilice. Na slici desno vidi se i osnovna horizontalna ploča, na kojoj se nalaze tzv. T-utori za pričvršćenje obradnog materijala. Ova ploča je također napravljena od aluminiija 6061 a pričvršćena je imbus vijcima za bazu X-osi i dodatno ukrućuje čitav stroj.

Nastavak

Prethodni članak: Gradimo CNC stroj, I dio

Ivan
9A2GB

 

 

Views: (1420)

Gradimo CNC stroj, I dio

Aside

CNC.frontGradimo CNC stroj
I dio

Uvod

CNC, akronim od Computer Numerical Control pojam je koji se veže uz računalno upravljanje strojevima za obradu drveta, metala, i drugih materijala od plastičnih masa, stakla itd. Za razliku od klasičnih glodalica, tokarilica i ostalih strojeva koji se koriste u obradi različitih materijala i kojima čovjek upravlja ručno, mijenjajući iz faze u fazu udaljenost alata od materijala koji se obrađuje, CNC strojem upravlja računalni program, kojeg je napisao čovjek, i kojim se automatizira obrada raznih materijala.

Postoje 2D i 3D obradni strojevi, sa 2, 3, 4 ili više pogonskih osi. Mi ćemo graditi 3D obradni stroj, sa 3 pogonske osi: X, Y i Z. Za one koji o CNC strojevima čitaju prvi puta, X-os je obično os sa najdužim hodom (duža strana stroja), Y-os je os na kraćoj strani stroja i obje su horizontalne, dok je Z-os obično u vertikalnom položaju u odnosu na radnu ploču stroja, i služi kao nosač glavnog motora za prihvat obradnog alata. Z-os se miče gore-dolje, ulazeći u obrađivani materijal određenom brzinom, vrtnjom i vrstom alata, ovisno o vrsti materijala koji se obrađuje.

CNC.backPrimjena

U svim granama današnje industrije, CNC strojevi su nezamjenjivi, i imaju veliku važnost. Svojom preciznošću i sposobnošću da nebrojeno puta ponove iste nizove obradnih postupaka zamjenjuju mnogo ljudi u proizvodnom procesu, skraćuju vrijeme obrade i pridonose smanjenju cijene finalnog proizvoda. Naravno, upravljanje CNC strojem zahtjeva i specijalizirane stručnjake, koji pored poznavanja tehnologije obrade materijala moraju biti i stručnjaci za CNC programsku potporu i programiranje CNC strojeva.

CNC stroj koji ćemo zajedno graditi, predstavlja minijaturnu kopiju velikih industrijskih CNC strojeva, i nije za profesionalnu uporabu, iako će preciznost našeg CNC stroja biti na granici profesionalnih zahtjeva. Naš CNC stroj biti će apsolutno za hobby primjenu, kao što je:

– izrada PCB prototipa (pločice sa tiskanim vodovima za hobby elektroniku)
– izrezivanje stranica za različite kutije, za različite prototipe elektroničkih uređaja
– bušenje rupa za razne elemente na prednjim pločama raznih prototipa elektroničkih uređaja
– graviranje natpisa na prednjim pločama raznih prototipa elektroničkih uređaja
– izrada dijelova za razne modele aviona, brodova i ostale modelarske zahtjeve
– ostala obrada raznih materijala za hobby namjenu.

CNC.sec.switchesPotrebna znanja za sastavljanje i korištenje CNC stroja

Moj prvi hobby CNC stroj kupio sam 2006. godine neispravan, na ebay-u. Znao sam da će mi biti potrebno dosta muke, truda i znanja da bih ga popravio i pokrenuo. Znanje koje sam tada imao obuhvaćalo je slijedeća područja:

– strojarstvo: razumijevanje rada strojnih dijelova i sila koje se javljaju u radu
– elektronika: razumijevanje srednje složenih elektroničkih sklopova te dijagnostika i popravak istih
– računalna tehnologija: instalacija operativnog sustava, instalacija CNC programske potpore, poznavanje barem osnova G-koda.
– razumijevanje tehnologije obrade raznih materijala

Ono što tada nisam znao, učio sam u hodu. Najviše sam morao raditi na upoznavanju tehnologije obrade raznih materijala i uporabe samog CNC stroja, vrste i namjene alata, angažirane snage motora, broja okretaja, brzine obrade materijala po osima itd. Puno je vremena utrošeno na čitanje stručne literature te primjene ili modifikacije novo naučene teorije u praksi. Sve se može, kad je čovjek motiviran, a tko sada ne odustane, taj je sigurno motiviran da izgradi ovakav (ili sličan) CNC stroj.

Kupiti novi CNC stroj ili graditi iz pojedinačnih dijelova?

Postoje najmanje tri motivacijske poluge, odlučujuće u donošenju odluke da li kupiti novi CNC stroj ili graditi svoj, iz pojedinačnih dijelova:

– financijski moment
– zadovoljstvo nakon završene gradnje stroja
– konfiguracija novog CNC stroja, koja je obično fiksna, i koja možda ne zadovoljava

Ako financijski moment nije bitan, a zadovoljstvo kupovinom nove “igračke” može nadomjestiti veliko zadovoljstvo samogradnje, onda ovdje možete prekinuti čitanje ovog članka. Vi ste kandidat za kupnju nove, gotove CNC igračke.

U mojem slučaju, sva tri momenta bila su važna i odlučujuća. Kad sam zbrojio dva i dva, bilo je jasno da ću financijski proći dosta jeftinije u konfiguraciji stroja koja daleko nadmašuje ponuđenu, a o zadovoljstvu što ću stroj graditi sam, da ne pričam.

CNC.by.9A2GBCNC stroj u željenoj konfiguraciji:

– radna (obradna) površina 380 x 280 mm, pričvrsna površina 510 x 390 mm
– raspon pomicanja Z-osi od najmanje 55 mm
– mogućnost jedostavnog dodavanja 4. rotacione pogonske osi
– pogonske navojne osovine sa kugličnim ležajevima (tzv. “ball-screw”, SFU1204) i s auto-backlash korekcijom, umjesto trapezoidalnih navojnih pogonskih osovina smještenih u kliznim ležajevima od mesinga
– kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima (tvrdoća 61HRC) umjesto istih u kliznim ležajevima od mesinga
– Nema 23 pogonski motori od 425 oz. po inchu (model Longs 23HS9430B), umjesto slabijih 160 ili 270 oz. po inchu, kakvi su bili u fiksnoj konfiguraciji CNC stroja
– 128-mikrostep kontroleri za pogonske motore umjesto 16-mikrostep kontrolera
– razdvojeni kontroleri za koračne motore umjesto jednog kontrolera za 3 osi, na istoj pločici
– željena preciznost ponavljanja radnji i vraćanja na početnu poziciju (Repeat positioning Accuracy) od najmanje 0.05mm

Nabava dijelova

Dijelovi kupljeni na ebay-u:

– mehanički dijelovi CNC stroja sa glavnim motorom (48V 300W) za pogon alata, držačima koračnih motora i plastičnim lancima za pogonske kablove
– 3 komada Nema 23, dual-shaft (dvije osovine) koračnih motora 425 oz. po inchu sa 3 komada 128-mikrostep kontrolera i napajanjem za 3 motora 36V/10A.
– 3 komada rigidnih aluminijskih spojnica koračnih motora sa navojnom pogonskom osovinom, provrt 8 mm na obje strane
– Tool senzor, naprava za određivanje nulte točke alata
– Emergency Stop dugme sa mikrosklopkama za X i Z osi
– alati, tj. glodala
– stezne čeljusti ER11 za glavni pogonski motor, set od 13 dimenzija

Preduvjeti za kupnju na ebay-u:

– otvoren ebay korisnički račun
– otvoren PayPal korisnički račun sa verificiranom adresom dostave
– dobra informiranost o pravilima kupnje/prodaje na ebay-u
– dobra informiranost o korištenju PayPal korisničkog računa

Dijelovi kupljeni kod nas (ili pribavljeni od poznatih):

– Mini-tower kučište za pogonsku elektroniku, od starog PC-a
– konektori za priključak koračnih motora, mikrosklopki i glavnog pogonskog motora
– minijaturne mikrosklopke za Z-os
– pogonski (spojni) kablovi
– prekidači, kučišta osigurača i osigurači
– PC + 17″ TFT LCD monitor, (ukupna cijena 400 kn), konfiguracija Pentium D@2.8 GHz, 4 MB RAM, 80GB HDD, integrirana Intel grafika, paralelni ECP+EPP port.

U namjeri da ne reklamiram tvrtke ili pojedince kod kojih sam kupio dijelove za ovaj CNC stroj, izvore neću navoditi, ali ću svakom zainteresiranom poslati mailom linkove na ebay stranice i podatke o tome gdje nabaviti sve dijelove. Kontakt: emu.9a2gb(at)gmail.com

Nastavak

Ivan, 9A2GB

 

 

 

Views: (1726)

Photo albums in a new light

Photo.Albums-How.to.OpenAll available photo albums now can be found in several thematic groups. Also, the display mode is improved and everything is much clearer.

 

 

 

HAM and Tech thematic:
– Asus UL80VT BackLit Keyboard Modification
– Duoband Inverted V antenna for 40m and 80m
– Forced cooling for Linear PA with GI7B tube
– Inverted V antenna for 40m
– Zagreb RADIO FEST (9/2012)
– RU-20 Military Transceiver modification
– My former CNC milling portal machine
– VHF-Linear-power-amplifier-GI7B

Samobor, Croatia:
– Holiday ambience on King Tomislav’s square, Samobor, Croatia
– Medieval battle near Samobor / Prikaz srednjovjekovne bitke kod Samobora
– Samoborska potočna pastrva
– Winter motives from the old part of Samobor, Croatia
– Traditional 186th and 187th Carnival at Samobor Croatia, 2012/2013

Island of Vir, Croatia:
– Sunset at island of Vir, Adriatic Coast, Croatia
– Canadair and Air Tractor in action over the island of Vir, July 20th. 2012
– Flowers and plants on the island of Vir, Adriatic coast, Croatia
– Island of Vir, Croatia (part I)
– Island of Vir, Croatia (part II)

Interesting places at Croatia:
– Dramalj at Adriatic coast, Croatia
– National Park Brijuni, Croatia
– Zadar by night
– Visiting Istria, Croatia: Visnjan, Groznjan, Motovun

Flora Art:
– Flora Art 2008 Exhibition, Zagreb
– Flora Art 2012 Exhibition, Zagreb
– Flora Art 2013 Exhibition, Zagreb

Art of wood carving, by Vladimir F.:
– Shrek’s spoon / Shrekova žlica
– Wooden Rose / Drvena ruža

Curiosities:
– Mantis religiosa / Zelena-bogomoljka
– Photo Illusion: UFO over Samobor Croatia
– Podarcis sicula adriatica / Jadranska primorska gušterica
– Svježi vrganj / Fresh-Boletus
– Wasp fighting a spider / Osa najeznica u duelu s paukom

73 de Ivan
9A2GB

 

Views: (499)

NSR Fix in new GBCAT v1.31

NSR Fix in new GBCAT v1.31

NSR (Native Screen Ratio) program routine has the function to detect a graphic adapter, to calculate NSR and to set the appropriate ratio between some graphic elements, like an appropriate display of the analog S-meter unit simulation in GBCAT.

Thanks to mGBCAT_v1.3.ATI.Radeon.Bugy friend Wim PA3WT, who has found anomaly in GBCAT NSR program routine related to the ATI Mobility Radeon HD 5470 graphic adapter, I was able to solve this issue and today we have a new, fixed GBCAT version ready for DOWNLOAD.

GBCAT users who do not have described issue may proceed using GBCAT v1.3. without a need for GBCAT v1.31 download.

You may download Detect NSR, as stand-alone utility HERE.

73 de Ivan
9A2GB

 

Views: (576)

Detect NSR Utility

Detect NSR Utility

This small but useful utility will help you to detect a native screen ratio (NSR) of your monitor and also to set a new graphic mode. Your monitor’s native screen ratio refers to DetectNSR.screenthe ratio between its width and height. For example, a 4:3 display produces an image that is more square, where a 16:9 ratio produces an image that is more rectangular in shape.

For example, the 16:9 NSR is sometimes referred to as 1.78:1, or simply 1.78. It is because 16 divided by 9 = 1.78 which is the same thing. A 1.78 screen is 1.78 units in width for every unit of height.

The computer display industry has been moving away from the 4:3 format in recent years, but 4:3 NSR displays are still in use.

If you have an LCD monitor, check your screen resolution. This helps to determine the clarity of on-screen images. It’s a good practice to set an LCD monitor to its native resolution. To see your monitor’s native resolution, check the last row in the “Available Modes from the main adapter” list in Detect NSR Utility. It is always the maximum resolution which your monitor can display.

With Detect NSR Utility you can also change your current graphic mode of your currently active graphic adpater. Select one of available graphic modes and click on “Set Mode” button. You will be warn with the following message box: “Would you like to change the Graphic adapter settings? Please, notice that a new settings will be done immediately. Choose ‘No’ to retain the current Graphic adapter settings.”

Detect NSR Utility is also a part of GBCAT – Computer Aided Transceiver, where it has the function to detect a graphic adapter, to calculate NSR and to set the appropriate ratio between some graphic elements, like an appropriate display of the analog S-meter unit simulation. Thanks to my friend Wim PA3WT, this utility is also tested on sometimes capricious ATI Mobility Radeon HD 5470 graphic adapter and works as expected.

You can download  Detect NSR Utility free of charge, by simple click on the word “Download”:

Software requirement: Installed Microsoft(tm) .Net Framework 4 Client Profile.

Support: www.9a2gb.net
Author: Ivan, 9A2GB.

 

 

Views: (1168)

Announce: GBCAT v1.3

GBCAT_v1.3_Colored.ControlsWhat’s new in GBCAT v1.3?

Improvements, changes, bug fixes, new features:

– Fixed problem with fonts on Windows XP.
– Menu Misc, item “Communication dialogbox” changed to “Easy Start dialogbox”. The first GBCAT start now is much easier than even before because of implemented communication speed dependent automatic Timings. Of course, for those who want to squeeze every ounce of speed, Timings are GBCAT_v1.3_Easy.Start.improvedstill configurable.
– Kenwood TS-590S bugfix: Sliders for the following controls now are initialized on GBCAT start: USB.Audio.out.Lvl, Acc2.AF-In.Lvl, Acc2.AF-Out.Lvl.
– According to many OM’s requests, default configuration value for Squelch now is 0 (no squelch).
– Kenwood TS-590S: Missed file for equalization feature now is packed with installation file.

 

GBCAT_v1.3_Band.Scope.on.HF.1-click.VFO.FQ.set– Band Scope improvements: Position mouse pointer and click on signal peak to stop the sweep and set the new VFO frequency (idea by Tim, KM4GUF (former KK4ZRZ)). Added FQ flag shown during band sweep. If you want to disable FQ flag, set signal index to 31.
– Added selection “Read Memory content at GBCAT start” in menu Rig/Kenwood: After the first GBCAT start, user is able to skip sometimes bored (but useful) Memory Channel content reading, or he can read it at GBCAT start as usual. If this selection is unchecked, „Set MC“ feature will not be loaded with the current memory channel data. Of course, it always can be loaded later.
– Added selection “TS-2000 Colored Buttons” in menu Rig/Kenwood: Use it if you like it.
– Added selection “Show info ‘Connected device is…’ at GBCAT start” in menu Rig/Kenwood: After the first GBCAT start, user is able to skip sometimes bored (but useful) info “Connected device is recognized as Kenwood…” etc. If you disable Memory channels content reading at GBCAT start, and this feature which also require user interaction, you may have GBCAT up and running within 8-15 seconds from the start, depending on how fast is your PC hardware, especially your hard drive unit.
GBCAT_v1.3_Graphic.Adapter– Added selection “Graphic Adapter settings” in menu Misc: It will show you info about the current graphic adapter settings as well as the NSR info required for an appropriate analog s-meter setting. Close it with the red “X” at the top right, if no changes are made.

 

 

New features:
GBCAT_v1.3_Analog.S.meter– The full configurable analog S-meter simulation (idea by Tim, KM4GUF (former KK4ZRZ)) with possibility to load User designed S-meter face plates.

 

– Telnet Client with 1-click set VFO FQ feature, selection between the regular terminal view and tabular view, internal band filtering, approx. QRB calculation in the real time, and many other useful features.

GBCAT_v1.3_Telnet.Client.1-click.FQ.set

There is also a few minor cosmetic changes (a button face plates redesign, the main FQ display without a phantom backgrounds, etc), as well as a few bug fixes which I forgot to write down, because writing manual is a time-consuming process for me. I hope that GBCAT users are power users who will know to find some undocumented changes. If anyone has a good will to update GBCAT manual and thus join to GBCAT development process, also to contribute to the HAM community on that way, please do not hesitate to contact me. GBCAT is free of charge, so any form of your help is welcome.

New GBCAT v1.3 will be available for download very soon. Wanted a few Windows 8.1 testers. If interested, Contact me at emu.9a2gb(at)gmail.com

73 de Ivan, 9A2GB

 

Views: (871)

Speed index list for notebook processors

Speed index list for notebook processors

PROCESSOR                                                      CORES    FQ Clock             FQ TURBO     SPEED INDEX
Intel Core i7 4870HQ 4 2500 MHz 3700 MHz 9549
Intel Core i7 3920XM 4 2900 MHz 3800 MHz 9418
Intel Core i7 4900MQ 4 2800 MHz 3800 MHz 9323
Intel Core i7 3820QM 4 2700 MHz 3700 MHz 9189
Intel Core i7 3840QM 4 2800 MHz 3800 MHz 9056
Intel Core i7 4800MQ 4 2700 MHz 3700 MHz 8593
Intel Core i7 3720QM 4 2600 MHz 3600 MHz 8574
Intel Core i7 4810MQ 4 2800 MHz 3800 MHz 8573
Intel Core i7 4770HQ 4 2200 MHz 3400 MHz 8300
Intel Core i7 4712HQ 4 2300 MHz 3300 MHz 8298
Intel Core i7 4710HQ 4 2500 MHz 3500 MHz 8294
Intel Core i7 4750HQ 4 2000 MHz 3200 MHz 8066
Intel Core i7 4700HQ 4 2400 MHz 3400 MHz 8013
Intel Core i7 4702MQ 4 2200 MHz 3200 MHz 7968
Intel Core i7 4700MQ 4 2400 MHz 3400 MHz 7923
Intel Core i7 3740QM 4 2700 MHz 3700 MHz 7905
Intel Core i7 4702HQ 4 2200 MHz 3200 MHz 7714
Intel Core i7 4712MQ 4 2300 MHz 3300 MHz 7538
Intel Core i7 3635QM 4 2400 MHz 3400 MHz 7450
Intel Core i7 3630QM 4 2400 MHz 3400 MHz 7444
Intel Core i7 3610QM 4 2300 MHz 3300 MHz 7400
Intel Core i7 3632QM 4 2200 MHz 3200 MHz 7339
Intel Core i7 3615QM 4 2300 MHz 3300 MHz 7252
Intel Core i7 3612QM 4 2100 MHz 3100 MHz 6925
Intel Core i7 2760QM 4 2400 MHz 3500 MHz 6652
Intel Core i7 2860QM 4 2500 MHz 3600 MHz 6580
Intel Core i7 2820QM 4 2300 MHz 3400 MHz 6412
Intel Core i7 2675QM 4 2200 MHz 3100 MHz 6300
Intel Core i7 2720QM 4 2200 MHz 3300 MHz 6258
Intel Core i7 2670QM 4 2200 MHz 3100 MHz 6140
Intel Core i7 2630QM 4 2000 MHz 2900 MHz 5697
Intel Core i7 4600M 2 2900 MHz 3600 MHz 5142
Intel Core i7 4610M 2 3000 MHz 3700 MHz 5107
Intel Core i5 4300M 2 2600 MHz 3300 MHz 4786
Intel Core i5 3340M 2 2700 MHz 3400 MHz 4708
Intel Core i5 4288U 2 2600 MHz 3100 MHz 4673
Intel Core i7 3520M 2 2900 MHz 3600 MHz 4663
Intel Core i7 3540M 2 3000 MHz 3700 MHz 4585
Intel Core i7 3687U 2 2100 MHz 3300 MHz 4531
Intel Core i5 4210M 2 2600 MHz 3200 MHz 4522
Intel Core i5 4308U 2 2800 MHz 3300 MHz 4500
Intel Core i5 4278U 2 2600 MHz 3100 MHz 4497
Intel Core i7 4600U 2 2100 MHz 3300 MHz 4484
Intel Core i5 4200M 2 2500 MHz 3100 MHz 4448
Intel Core i7 920XM 4 2000 MHz N/A 4404
Intel Core i5 4258U 2 2400 MHz 2900 MHz 4381
Intel Core i5 3380M 2 2900 MHz 3600 MHz 4332
Intel Core i7 3667U 2 2000 MHz 3200 MHz 4212
Intel Core i5 4200H 2 2800 MHz 3400 MHz 4166
Intel Core i7 2640M 2 2800 MHz 3500 MHz 4118
Intel Core i5 3360M 2 2800 MHz 3500 MHz 4070
Intel Core i7 2620M 2 2700 MHz 3400 MHz 4038
Intel Core i5 3230M 2 2600 MHz 3200 MHz 4013
Intel Core i7 4510U 2 2000 MHz 3100 MHz 3981
Intel Core i7 4500U 2 1800 MHz 3000 MHz 3921
Intel Core i5 4300U 2 1900 MHz 2900 MHz 3917
Intel Core i7 3537U 2 2000 MHz 3100 MHz 3892
Intel Core i5 3210M 2 2500 MHz 3100 MHz 3878
Intel Core i7 3517U 2 1900 MHz 3000 MHz 3812
Intel Core i5 4310U 2 2000 MHz 3000 MHz 3792
Intel Core i5 3320M 2 2600 MHz 3300 MHz 3764
Intel Core i5 4260U 2 1400 MHz 2700 MHz 3688
Intel Core i5 2540M 2 2600 MHz 3300 MHz 3664
Intel Core i5 2435M 2 2400 MHz 3000 MHz 3618
Intel Core i5 4210U 2 1700 MHz 2700 MHz 3604
Intel Core i5 4250U 2 1300 MHz 2600 MHz 3590
Intel Core i5 4200U 2 1600 MHz 2600 MHz 3590
Intel Core i5 2450M 2 2500 MHz 3100 MHz 3520
Intel Core i5 3427U 2 1800 MHz 2800 MHz 3520
AMD A-Series A8-5550M 4 2100 MHz 3100 MHz 3481
Intel Core i5 2415M 2 2300 MHz 2900 MHz 3476
AMD A-Series A10-5750M 4 2500 MHz 3500 MHz 3449
Intel Core i3 4000M 2 2400 MHz N/A 3432
Intel Core i3 3120M 2 2500 MHz N/A 3389
Intel Core i7 740QM 4 1733 MHz N/A 3344
Intel Core i5 2430M 2 2400 MHz 3000 MHz 3338
Intel Core i5 3437U 2 1900 MHz 2900 MHz 3333
Intel Core i5 2520M 2 2500 MHz 3200 MHz 3283
Intel Core i7 2637M 2 1700 MHz 2800 MHz 3217
Intel Core i5 2410M 2 2300 MHz 2900 MHz 3217
Intel Core i5 3337U 2 1800 MHz 2700 MHz 3198
AMD A-Series A10-4600M 4 2300 MHz 3200 MHz 3134
AMD A-Series A8-7150B 4 1900 MHz 3200 MHz 3097
Intel Core i7 720QM 4 1600 MHz N/A 3094
Intel Core i5 3317U 2 1700 MHz 2600 MHz 3092
Intel Core i7 2677M 2 1800 MHz 2900 MHz 2982
Intel Core i7 2617M 2 1500 MHz 2600 MHz 2959
Intel Core i3 3110M 2 2400 MHz N/A 2889
Intel Core i3 2370M 2 2400 MHz N/A 2886
Intel Core M 5Y70 2 1100 MHz 2600 MHz 2851
Intel Core i3 2328M 2 2200 MHz N/A 2816
Intel Core i5 540M 2 2533 MHz N/A 2756
Intel Core i5 2557M 2 1700 MHz 2700 MHz 2755
Intel Core i3 4030U 2 1900 MHz N/A 2730
AMD A-Series A10-5745M 4 2100 MHz 2900 MHz 2687
Intel Core i3 3227U 2 1900 MHz N/A 2681
AMD A-Series A8-4500M 4 1900 MHz 2800 MHz 2656
Intel Core i3 2340M 2 2300 MHz N/A 2636
Intel Core i3 2350M 2 2300 MHz N/A 2636
Intel Core i3 2348M 2 2300 MHz N/A 2624
AMD Phenom II N950 4 2100 MHz N/A 2616
Intel Core i5 2537M 2 1400 MHz 2300 MHz 2615
Intel Core 2 Quad Q9000 2 2000 MHz N/A 2596
Intel Core i5 480M 2 2667 MHz N/A 2579
Intel Core i5 560M 2 2667 MHz N/A 2575
Intel Core i7 620M 2 2667 MHz N/A 2564
AMD A-Series A8-4555M 4 1600 MHz 2400 MHz 2562
Intel Core i5 520M 2 2400 MHz N/A 2551
Intel Core i5 2467M 2 1600 MHz 2300 MHz 2534
Intel Core i7 640M 2 2800 MHz N/A 2523
AMD A-Series A8-6410 4 2000 MHz 2400 MHz 2522
Intel Core i3 2330M 2 2200 MHz N/A 2520
Intel Core i5 460M 2 2533 MHz N/A 2516
AMD A-Series A6-6310 4 1800 MHz 2400 MHz 2483
AMD A-Series A8-3510MX 4 1800 MHz 2500 MHz 2463
AMD Phenom II N930 4 2000 MHz N/A 2446
AMD A-Series A6-5200 4 2000 MHz N/A 2439
Intel Core i5 4210Y 2 1500 MHz 1900 MHz 2382
AMD A-Series A8-5545M 4 1700 MHz 2700 MHz 2359
Intel Core i5 450M 2 2400 MHz N/A 2349
Intel Core i3 4005U 2 1700 MHz N/A 2338
Intel Core i3 4020Y 2 1500 MHz N/A 2333
AMD A-Series A8-3520M 4 1600 MHz 2500 MHz 2328
Intel Core i3 2310M 2 2100 MHz N/A 2327
Intel Pentium 2020M 2 2400 MHz N/A 2314
Intel Pentium B970 2 2300 MHz N/A 2258
Intel Pentium B980 2 2400 MHz N/A 2258
AMD A-Series A6-3410MX 4 1600 MHz 2300 MHz 2254
Intel Core i3 4010U 2 1700 MHz N/A 2253
AMD A-Series A8-3530MX 4 1900 MHz 2600 MHz 2206
Intel Core i3 4012Y 2 1500 MHz N/A 2205
AMD Phenom II P960 4 1800 MHz N/A 2201
Intel Core i7 640LM 2 2133 MHz N/A 2199
Intel Core i3 380M 2 2533 MHz N/A 2191
AMD A-Series A4-6210 4 1800 MHz N/A 2189
AMD A-Series A6-3420M 4 1500 MHz 2400 MHz 2182
AMD Phenom II N870 3 2300 MHz N/A 2142
Intel Core i5 4202Y 2 1600 MHz 2000 MHz 2084
Intel Core i3 350M 2 2267 MHz N/A 2056
AMD A-Series A8-3500M 4 1500 MHz 2400 MHz 2017
Intel Celeron 1005M 2 1900 MHz N/A 2015
Intel Core i3 3217U 2 1800 MHz N/A 2013
AMD A-Series A6-3400M 4 1400 MHz 2300 MHz 2008
Intel Pentium N3540 4 2167 MHz 2667 MHz 2004
Intel Core 2 Duo SP9600 2 2533 MHz N/A 1998
Intel Core i5 430M 2 2267 MHz N/A 1991
Intel Pentium N3520 4 2167 MHz 2400 MHz 1987
Intel Core i3 370M 2 2400 MHz N/A 1977
Intel Pentium B940 2 2000 MHz N/A 1965
AMD Phenom II N850 3 2200 MHz N/A 1948
Intel Core i3 2375M 2 1500 MHz N/A 1943
Intel Core 2 Duo P8800 2 2667 MHz N/A 1937
Intel Pentium B960 2 2200 MHz N/A 1937
Intel Pentium 2117U 2 1800 MHz N/A 1934
Intel Celeron 1037U 2 1800 MHz N/A 1929
Intel Pentium 2127U 2 1900 MHz N/A 1925
AMD A-Series A4-5000M 4 1500 MHz N/A 1919
AMD Phenom II P860 3 2000 MHz N/A 1913
AMD Phenom II P920 4 1600 MHz N/A 1895
Intel Pentium 3556U 2 1700 MHz N/A 1891
Intel Core i3 2377M 2 1500 MHz N/A 1889
Intel Core 2 Duo T9600 2 2800 MHz N/A 1859
Intel Celeron N2940 4 1833 MHz 2267 MHz 1848
AMD Phenom II N660 2 3000 MHz N/A 1828
Intel Core i3 330M 2 2133 MHz N/A 1818
AMD Phenom II N620 2 2800 MHz N/A 1816
AMD E-Series E2-3800 4 1300 MHz N/A 1814
Intel Core i3 2367M 2 1400 MHz N/A 1814
AMD A-Series A6-4400M 2 2700 MHz 3200 MHz 1799
Intel Core 2 Duo T9400 2 2533 MHz N/A 1789
Intel Pentium N3510 4 2000 MHz N/A 1784
Intel Pentium B950 2 2100 MHz N/A 1769
Intel Pentium B950 2 2100 MHz N/A 1769
AMD Phenom II N830 3 2100 MHz N/A 1761
AMD E-Series E2-6110 4 1500 MHz N/A 1748
Intel Core i3 4010Y 2 1300 MHz N/A 1747
Intel Celeron N2930 4 1833 MHz 2167 MHz 1743
Intel Celeron 1000M 2 1800 MHz N/A 1729
AMD A-Series A6-7050B 2 2200 MHz 3000 MHz 1727
Intel Core 2 Duo P8700 2 2533 MHz N/A 1723
AMD Phenom II P840 3 1900 MHz N/A 1721
Intel Celeron B830 2 1800 MHz N/A 1714
AMD Phenom II P820 3 1800 MHz N/A 1713
AMD Phenom II P650 2 2600 MHz N/A 1698
Intel Core i3 2357M 2 1300 MHz N/A 1682
Intel Core i3 3229Y 2 1400 MHz N/A 1682
Intel Celeron N2920 4 1867 MHz 2000 MHz 1638
Intel Celeron 1017U 2 1600 MHz N/A 1637
AMD A-Series A4-4300M 2 2500 MHz 3000 MHz 1616
AMD Turion II P540 2 2400 MHz N/A 1615
Intel Core i3 2365M 2 1400 MHz N/A 1604
Intel Core 2 Duo P7550 2 2267 MHz N/A 1601
Intel Celeron 1007U 2 1500 MHz N/A 1591
AMD Phenom II N640 2 2900 MHz N/A 1587
AMD A-Series A4 Micro-6400T 4 1000 MHz 1600 MHz 1579
AMD A-Series A6-1450 4 1000 MHz 1400 MHz 1577
Intel Pentium 997 2 1600 MHz N/A 1569
Intel Celeron 2955U 2 1400 MHz N/A 1566
Intel Core 2 Duo P8400 2 2267 MHz N/A 1558
Intel Core 2 Duo P8600 2 2400 MHz N/A 1556
Intel Core 2 Duo P9700 2 2800 MHz N/A 1549
AMD Turion II P560 2 2500 MHz N/A 1546
Intel Core i5 470UM 2 1333 MHz N/A 1544
Intel Celeron P4600 2 2000 MHz N/A 1533
Intel Celeron B820 2 1700 MHz N/A 1522
Intel Celeron B810 2 1600 MHz N/A 1518
Intel Core 2 Duo SL9600 2 2133 MHz N/A 1517
Intel Core 2 Duo P7450 2 2133 MHz N/A 1511
Intel Celeron B815 2 1600 MHz N/A 1505
Intel Pentium P6100 2 2000 MHz N/A 1492
AMD Turion II Ultra M600 2 2400 MHz N/A 1485
Intel Celeron 887 2 1500 MHz N/A 1469
Intel Celeron T3500 2 2100 MHz N/A 1467
AMD Turion II Ultra M620 2 2500 MHz N/A 1466
Intel Pentium T4500 2 2300 MHz N/A 1455
Intel Core i5 520UM 2 1067 MHz N/A 1446
AMD Turion II M520 2 2300 MHz N/A 1436
Intel Pentium P6200 2 2133 MHz N/A 1420
Intel Celeron T3300 2 2000 MHz N/A 1408
Intel Pentium P6000 2 1867 MHz N/A 1389
Intel Core 2 Duo T6670 2 2200 MHz N/A 1385
Intel Core 2 Duo T6400 2 2000 MHz N/A 1381
AMD A-Series A4-3310MX 2 2100 MHz 2500 MHz 1378
Intel Celeron 2980U 2 1600 MHz N/A 1376
Intel Celeron 877 2 1400 MHz N/A 1371
AMD A-Series A6-4455M 2 2100 MHz 2600 MHz 1367
Intel Pentium T4400 2 2200 MHz N/A 1366
Intel Core 2 Duo T6600 2 2200 MHz N/A 1354
Intel Atom Z3775 4 1467 MHz 2400 MHz 1338
AMD A-Series A4-3300M 2 1900 MHz 2500 MHz 1338
AMD Turion II N530 2 2500 MHz N/A 1331
Intel Core 2 Duo T6570 2 2100 MHz N/A 1323
Intel Core i3 380UM 2 1333 MHz N/A 1309
AMD Turion X2 RM-74 2 2200 MHz N/A 1307
Intel Celeron 867 2 1300 MHz N/A 1307
Intel Pentium 967 2 1300 MHz N/A 1304
Intel Core 2 Duo P7350 2 2000 MHz N/A 1292
AMD Turion II M500 2 2200 MHz N/A 1289
AMD Turion II P520 2 2300 MHz N/A 1288
Intel Core 2 Duo SL9400 2 1867 MHz N/A 1281
AMD Athlon II P360 2 2300 MHz N/A 1274
Intel Core 2 Duo T7200 2 2000 MHz N/A 1266
AMD Athlon II P320 2 2100 MHz N/A 1266
Intel Celeron P4500 2 1867 MHz N/A 1265
Intel Celeron T3100 2 1900 MHz N/A 1260
Intel Core 2 Duo P7370 2 2000 MHz N/A 1254
Intel Core 2 Duo T7500 2 2200 MHz N/A 1251
Intel Core 2 Duo T8100 2 2100 MHz N/A 1249
Intel Pentium T4300 2 2100 MHz N/A 1241
AMD Athlon II N330 2 2300 MHz N/A 1238
Intel Core 2 Duo T7300 2 2000 MHz N/A 1228
AMD A-Series A4-3305M 2 1900 MHz 2500 MHz 1220
AMD Athlon II M340 2 2200 MHz N/A 1220
Intel Pentium T4200 2 2000 MHz N/A 1220
Intel Core 2 Duo T5900 2 2200 MHz N/A 1218
AMD Athlon II M320 2 2100 MHz N/A 1212
Intel Core i3 330UM 2 1200 MHz N/A 1204
AMD A-Series A4-4355M 2 1900 MHz 2400 MHz 1203
Intel Pentium 987 2 1500 MHz N/A 1199
AMD Athlon II P340 2 2200 MHz N/A 1179
Intel Pentium Dual Core T3400 2 2167 MHz N/A 1176
Intel Core 2 Duo T5750 2 2000 MHz N/A 1173
Intel Core 2 Duo T5870 2 2000 MHz N/A 1161
AMD Athlon II M300 2 2000 MHz N/A 1161
AMD Turion X2 Ultra ZM-82 2 2200 MHz N/A 1156
Intel Core 2 Duo T6500 2 2100 MHz N/A 1153
Intel Celeron B800 2 1500 MHz N/A 1144
Intel Atom 3745 4 1333 MHz 1867 MHz 1134
AMD Turion X2 RM-77 2 2300 MHz N/A 1115
Intel Pentium 2129Y 2 1100 MHz N/A 1114
Intel Core 2 Duo T7250 2 2000 MHz N/A 1112
Intel Pentium 3560Y 2 1200 MHz N/A 1093
AMD E-Series E2-3000 2 1650 MHz N/A 1092
Intel Atom Z3740 4 1333 MHz 1867 MHz 1077
AMD Turion X2 RM-75 2 2200 MHz N/A 1074
Intel Core 2 Duo SL9300 2 1600 MHz N/A 1057
Intel Pentium Dual Core T3200 2 2000 MHz N/A 1056
Intel Celeron 1019Y 2 1000 MHz N/A 1050
Intel Celeron N2840 2 2167 MHz 2600 MHz 1050
Intel Core 2 Duo T5550 2 1833 MHz N/A 1048
Intel Celeron 847 2 1100 MHz N/A 1048
Intel Celeron N2820 2 2133 MHz N/A 1037
AMD Turion X2 RM-72 2 2100 MHz N/A 1036
Intel Celeron N2830 2 2167 MHz 2400 MHz 1027
AMD Turion X2 TL-62 2 2100 MHz N/A 1026
AMD Athlon X2 QL-64 2 2100 MHz N/A 1006
AMD Athlon X2 QL-65 2 2100 MHz N/A 1004
Intel Core 2 Duo T5800 2 2000 MHz N/A 1003
Intel Celeron T1500 2 1867 MHz N/A 1002
AMD Athlon X2 QL-62 2 2000 MHz N/A 1001
AMD E-Series E2-3000M 2 1800 MHz 2400 MHz 991
Intel Core 2 Duo T5670 2 1800 MHz N/A 991
Intel Atom Z3735G 4 1333 MHz 1833 MHz 983
AMD E-Series E2-2000 2 1750 MHz N/A 981
Intel Core 2 Duo SU7300 2 1300 MHz N/A 976
Intel Celeron N2910 4 1600 MHz N/A 971
AMD Athlon 64 X2 TK-57 2 1900 MHz N/A 971
Intel Pentium U5400 2 1200 MHz N/A 956
Intel Pentium Dual Core T2390 2 1867 MHz N/A 955
AMD Turion X2 TL-60 2 2000 MHz N/A 948
Intel Core 2 Duo T5450 2 1667 MHz N/A 948
AMD Athlon X2 QL-66 2 2200 MHz N/A 938
Intel Celeron T1600 2 1667 MHz N/A 929
Intel Celeron N2815 2 1867 MHz 2133 MHz 929
Intel Celeron U3600 2 1200 MHz N/A 921
Intel Celeron SU2300 2 1200 MHz N/A 914
AMD E-Series E-350 2 1600 MHz N/A 905
Intel Pentium N3530 4 2167 MHz N/A 896
AMD E-Series E1-6010 2 1350 MHz N/A 896
Intel Core 2 Duo SU9400 2 1400 MHz N/A 882
AMD Turion X2 RM-70 2 2000 MHz N/A 877
Intel Atom D2700 2 2133 MHz N/A 877
Intel Core Duo T2500 2 2000 MHz N/A 868
AMD Turion Neo X2 L625 2 1600 MHz N/A 854
AMD Athlon 64 X2 TK-55 2 1800 MHz N/A 854
Intel Core 2 Duo T5200 2 1600 MHz N/A 846
Intel Core 2 Duo SU9300 2 1200 MHz N/A 844
Intel Pentium SU4100 2 1300 MHz N/A 841
AMD Turion X2 TL-56 2 1800 MHz N/A 839
Intel Celeron N2810 2 2000 MHz N/A 836
Intel Celeron 925 1 2300 MHz N/A 823
AMD E-Series E2-1800 2 1700 MHz N/A 811
AMD Athlon Neo X2 L325 1 1500 MHz N/A 811
AMD E-Series E-450 2 1650 MHz N/A 806
Intel Pentium Dual Core T2310 2 1467 MHz N/A 786
Intel Core Duo T2050 2 1600 MHz N/A 786
Intel Celeron 900 1 2200 MHz N/A 779
Intel Atom D525 2 1833 MHz N/A 772
Intel Atom N2806 2 1580 MHz 2000 MHz 762
AMD Athlon II Neo K325 2 1300 MHz N/A 760
Intel Core 2 Duo U7700 2 1333 MHz N/A 753
Intel Core Duo T2300 0 1667 MHz N/A 730
Intel Atom N2800 2 1867 MHz N/A 723
AMD E-Series E1-1200 2 1400 MHz N/A 722
AMD Athlon Neo X2 L310 2 1200 MHz N/A 718
AMD Athlon X2 L310 2 1200 MHz N/A 718
Intel Pentium Dual Core T2080 2 1733 MHz N/A 709
Intel Core 2 Duo U7600 2 1200 MHz N/A 692
AMD Sempron V140 1 2300 MHz N/A 691
AMD A-Series A4-1200 2 1000 MHz N/A 684
Intel Atom Z2760 2 1800 MHz N/A 679
Intel Atom D510 2 1667 MHz N/A 678
AMD E-Series E1-1500 2 1500 MHz N/A 677
AMD E-Series E-300 2 1300 MHz N/A 674
AMD Athlon X2 QL-60 2 1900 MHz N/A 658
AMD Sempron M120 1 2100 MHz N/A 653
AMD Sempron V160 1 2400 MHz N/A 647
Intel Atom N570 2 1667 MHz N/A 639
AMD A-Series A4-1250 2 1000 MHz N/A 617
Intel Celeron 585 1 2167 MHz N/A 616
AMD C-Series C-60 2 1000 MHz 1333 MHz 608
AMD Sempron V120 1 2200 MHz N/A 604
Intel Atom N2600 2 1600 MHz N/A 603
Intel Atom Z2560 2 1600 MHz N/A 600
Intel Celeron 560 1 2133 MHz N/A 587
Intel Atom N550 2 1500 MHz N/A 569
AMD C-Series C-70 2 1000 MHz 1333 MHz 566
AMD Athlon 64 TF-36 1 2000 MHz N/A 538
AMD E-Series E1-2100 2 1000 MHz N/A 526
AMD E-Series E1-2500 2 1400 MHz N/A 526
AMD C-Series C-50 2 1000 MHz N/A 506
Intel Celeron M 450 1 2000 MHz N/A 505
Intel Core 2 Solo SU3500 1 1400 MHz N/A 504
AMD Athlon II Neo K125 1 1700 MHz N/A 496
AMD Sempron SI-42 1 2100 MHz N/A 482
Intel Celeron M 743 1 1300 MHz N/A 474
AMD Mobile Sempron 3400+ 1 1800 MHz N/A 474
Intel Atom D2500 2 1867 MHz N/A 452
Intel Pentium SU2700 1 1300 MHz N/A 450
Intel Celeron M 440 1 1867 MHz N/A 439
AMD Athlon Neo TF-20 1 1600 MHz N/A 438
Intel Celeron M 730 1 1200 MHz N/A 433
Intel Celeron M 723 1 1200 MHz N/A 433
Intel Celeron N2805 2 1467 MHz N/A 425
AMD Athlon Neo MV-40 1 1600 MHz N/A 409
Intel Celeron M 380 1 1600 MHz N/A 385
Intel Atom Z550 1 2000 MHz N/A 381
VIA Nano U2250 1 1300 MHz N/A 377
Intel Atom Z540 1 1867 MHz N/A 348
Intel Atom N470 1 1833 MHz N/A 348
Intel Atom N2100 1 1600 MHz N/A 321
Intel Atom N455 1 1667 MHz N/A 319
Intel Atom N450 1 1667 MHz N/A 318
Intel Atom D425 1 1833 MHz N/A 317
Intel Atom N280 1 1667 MHz N/A 315
Intel Core 2 Solo U2100 1 1067 MHz N/A 303
Intel Atom N270 1 1600 MHz N/A 303
AMD E-Series E-240 1 1500 MHz N/A 299
AMD Athlon 64 L110 1 1200 MHz N/A 298
Intel Atom Z530 1 1600 MHz N/A 297
VIA C7-M 754 1 1500 MHz N/A 269
AMD Sempron 200U 1 1000 MHz N/A 267
VIA C7-M 764 1 1600 MHz N/A 258
Intel Atom Z520 1 1333 MHz N/A 248
Intel Atom N435 1 1333 MHz N/A 233
Intel Celeron M 353 1 900 MHz N/A 227
VIA C7-M ULV 1 1200 MHz N/A 210

Views: (884)

Make GBCAT start easier

GBCAT_v1.3_SSI_TelnetHi OCs, here are a few hints which GBCAT start can make easier:

Beside a COM port settings, which are different for almost every brand and RIG model, GBCAT has implemented a two important timing parameters related to a successfull communication between your RIG and GBCAT. These two parameters has been introduced to achieve the maximum communication performance:

– Menu “COM”, item: “TXD Line Polling Delay“, default value = 10
– Menu “RIG”, item: “RIG Polling Delay (ms)“, default value = 350

These two timing parameters directly affect the communication between your RIG and GBCAT. A default values off these parameters are written in “GBCAT.cfg”, and represents a compromise values for most RIG brands and models. However, there are always differences, even among devices of the same manufacturer and the same model. Compromise is not always the best possible solution, so in some cases there may be a need for playing with these two timing parameters, to achieve the maximum communication performance.

The meaning of the parameters and rules of use:

RIG Polling Delay (in milliseconds), is a required time while GBCAT wait on response from your RIG. If the communication speed is higher, the response time is shorter, so the RIG Polling Delay value has to be lower.

TXD Line Polling Delay acts like a divider for the RIG Polling Delay value. The result is a value in milliseconds, which represents a time required for GBCAT data processing until a new RIG enquiry is generated. If the communication speed is higher, GBCAT processing time need to be shorter. According to that, the TXD Line Polling Delay value has to be higher.

Please, have a notice that these default values are tested on a few different RIG brands and models, and represents a recommended values for communication speed of 38400 bps. If you are using a speed lower than 38400 bps, please correct a default values for these timing parameters, according to rules of use.

Whether GBCAT could work without these additional timing parameters? Of course it could work without it, but what we wanted to achieve was not a snail’s crawling but cat’s hopping. In other words, we wanted to achieve effective RIG control and ergonomic RIG response at the same time. Therefore, if you want control your RIG better than mediocrity, please play with timing parameters to gain the CAT’s hopping. If you need any other hint or help, please, do not hesitate to contact GBCAT support, after you read GBCAT help file.

Required CAT cable for GBCAT and Kenwood TS-2000:

StraightThrough.5-wire.RS-232.cable.for.TS2K

73 de Ivan
9A2GB
www.9a2gb.net
GBCAT support: emu.9a2gb(at)gmail.com

Screenshot: GBCAT v1.3 with a new features: Signal Strength Indicator with user defined face plates, Telnet Client for a most DX clusters, etc.

 

Views: (813)

New GBCAT is Ready for Download!

Aside

What’s New in GBCAT v1.2?

The greatest news in this version is support for Kenwood TS-590S transceiver. GBCAT support about 95% of all capabilities of this excellent radio, so give it a try!

Also, a few bugs are fixed:

– Fixed bug (TS-2000, button “PWR”): after Power Off/On, Audio and Squelch are initialized again.
– Fixed bug (TS-2000): After GSCAN feature turned off, the following buttons unfortunately remained disabled: APO, FSK.R, iT2M, CALL, 2CALL.
– Fixed bug (TS-2000): TX and RX frequency labels are at correct position now.
– Fixed bug (TS-2000): Kenwood specific buttons MULTI/CH 1 step Up/Down now are shown correctly after NUMF/Set FQ features are performed
– Fixed bug (TS-2000): Sub receiver may stay turned on while GSCAN is activated. Control will be switched to the Main receiver.
– Fixed bug (TS-2000): While switching CTRL from Main to Sub and back, Squelch value changes while slider position stays unchanged.
– Fixed bug (TS-2000): Shown TX frequency now includes calculated repeater shift.
– Fixed bug (TS-2000): After switching VFO-A/VFO-B, the Power slider for the current Band now shows band power correctly.

A few minor bugs are also fixed, as well as a few minor cosmetic changes are applied. Please note that there has been a revision and extension of the GBCAT.CFG configuration file, so the old configuration file can’t be used with the new version of GBCAT.

New features and improvements:

– Improved, optimized, 5x faster GSCAN (TS-2000, TS-590S).
– Improved conventional memory operations (TS-2000, TS-590S).
– Improved COM2IP Redirector and IP2COM Server.
– Added feature (for all supported RIGs): GBCAT Easy Start.
– Added feature (TS-2000): Kenwood TS-2000 DTMF Memory Manager (Button DT).
– Added feature (TS-2000): User mode Equalization for both RX and TX modes (with installed filters).
– Added feature (Kenwood): Signal strength indicator (slightly precise than S-meter, 0-30, step 4db).
– Added feature (Kenwood): Memory keying (Button MK).
– Added feature (for all supported RIGs): The simple Parrot feature, “P” button (near “PTT” button).

Read more from “GBCAT_v1.2_Whats.New.pdf” file: Click on “Download”:[wpdm_file id=42]
File format: PDF, File size: about 2.3 MB.

GBCAT support: FORUM

GBCAT.goes.to.EQwood

Views: (498)

WWAN Speed from Island of Vir.HR.EU

WWAN Speed from Island of Vir.HR.EU

For all those who are planning to come to our beautiful island of Vir, and for those who already enjoy under the sun on the island of Vir and don’t want to give up the benefits of the Internet, we measured the average speed of HSPA connection from the island of Vir. Measurement micro location: Velika Slatina bay, north side of the island of Vir, (view on the island of Pag, Povljana place).

The subjective impression is much better than numbers of the measured speed. The real internet speed is much faster then required for the standard mail exchange and allows even web pages mastering.

Provider: Tomato (Vip.HR)
Connection mode: HSDPA
DL speed: 1.84 Mbps
UL Speed: 1.4 Mbps
Ping: 14 msWWAN.Speed.from.IslandOfVir.HR

Here are the real speed ranges of the various mobile wireless strandards commonly used today:

GSM (Global System for Mobile Communications) 2G: 9.6Kbps
GPRS (General packet radio services) 2.5G: 35Kbps to 171kbps
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 2.75G: 120Kbps to 384Kbps
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 3G: 384Kbps to 2Mbps
HSPA (software upgrade to UMTS, theoretical 42Mbps) 3.5G: 600Kbps to 10Mbps, averages 1-3Mbps
LTE 4G (Long Term Evolution, theoretical 100Mbps): 3Mbps to 10Mbps average, 20Mbps+ peak download speeds.

Previous testing

Vir is an island on the Croatian coast of Adriatic sea located north of Zadar. Vir has a very good connectivity to the mainland via a road bridge.

Take a look the Photo Album: ThIsland of Vir - Beautiful sunsete island of Vir, Adriatic Coast, Croatia

Enjoy!

www.9a2gb.net Team

 

Views: (719)

GBCAT goes to EQwood

GBCAT goes to GBCAT.v1.2.UserModeEQEQwood!

From version v1.2, GBCAT will be able to deal with the User mode Equalization. This new feature will be available for both the RX and TX modes for the Kenwood TS-2000. As you know, the TS-2000 has a few factory predefined EQ settings and User EQ mode as the last choice in the Menu #20 (RX equalizer) and in the Menu #21 (TX equalizer).

By default, you may set your TS-2000 to any factory predefined EQ setting, but that’s all folks. Unfortunately, the Kenwood engineers didn’t left the possibility to the user to self-create the EQ filters for a specific needs. It is the Kenwood’s secret, and it is possible to stay the unexposed for a while.

The GBCAT Development Team didn’t revealed that mystery, we just find not exactly a comfortable but usable way to create a new EQ filters for the User EQ mode. In the new GBCAT version, a whole bunch of 21 predefined EQ filters will be available to the GBCAT users, plus a few EQ filters made by other radio amateurs. Of course, all credits for the EQ filters collected from the other sources goes to their authors, which will be honored by mentioning of their Call signs.

The User mode EQ (DSP) function of the TS-2000 can be used in the form of four Filter types:

1. LPF = Low Pass Filter
2. HPF = High Pass Filter
3. BPF = Band Pass Filter
4. BEF = Band Edge Filter (band-stop filter or band-rejection filter or Notch filter)

You can select any of predefined filter type and send it to the RIG immediately. Every filter may be used for the RX and for the TX mode. The new EQ adjustment will not affect any of the factory predefined filters, just and only the USER MODE EQ filter.

If you have a need for the specific filter currently not covered by GBCAT and it’s type is mentioned above, send the needed specific filter specifications to the support mail address.

We will try to create a new filter according to your specifications and include it in the next GBCAT version, using your CALLSIGN as the filter name.

As we have already published so far, GBCAT v1.2 will offer also a support for the Kenwood TS-590S. Take a look at it’s Equalizer screen.

GBCAT.v1.2.TS-590.EQ

GBCAT Developers Team
Support: emu.9a2gb@gmail.com

 

 

Views: (613)

GBCAT announcement: Support for the Kenwood TS-590S

GBCAT.TS-590S.developmentGBCAT announcement:
Support for the Kenwood TS-590S

Good news! Thanks to Dragan 9A6W, the process of developing support for the Kenwood TS-590S is on it’s way. A new feature will be added in the new GBCAT v1.2.

In the attached picture (messy work), with yellow color marked are so far realized CAT commands for the TS-590S. Marked red are the CAT commands which are different from the Kenwood TS-2000, which is used as the base for the development of support for the TS-590S.

GBCAT v1.2 is expected to be ready for download at summer of 2014.

73’s!

Ivan, 9A2GB

 

 

Views: (1437)

GBCAT v1.1 – New version for Download

Aside

GBCATv1.1.COM2IPv1.1.RemoteScenario.2wayAudioWhat’s new in the GBCAT v1.1?

It’s been a little more than 50 days from the first GBCAT’s public release, and we already have a new GBCAT v1.1 version ready for download. Take a look what’s new:

GBCAT v1.1 bug fixes:
– fixed: Kenwood TS-2000 remote scenario, on COM2IP Redirector, CAT command execution error “SD;”
– fixed: Kenwood TS-2000 remote scenario, slider initialization for Sub-R Audio and MainR Squelch.
– fixed: Kenwood TS-2000 remote scenario, S-meter and W-meter now are ok.
– fixed: Yaesu FT-8×7, showing info about active VFO now is ok.
– fixed: Info window now showing selected RIG.
– fixed: In the scenario when we have up and running one instance of GBCAT in direct RIG controlling and we want to start another GBCAT instance for remote RIG controlling, now we can select “None” COM port, which enables “Start IP2COM Server” selector.
– fixed: Yaesu FT-857, direct frequency entering via green buttons is fixed and now can be used on every 857.

GBCAT v1.1 new features:
– added: GBCAT, Kenwood TS-2000, the four configuration lines are added for memorizing values for MainR Audio, SubR Audio, MainR  Squelch, SubR Squelch.
– added: GBCAT, Yaesu and Kenwood, menu “Remote Control/IP2COM Server”, added menu selector “Remote PC’s display switch off”.
– added: GBCAT, Yaesu and Kenwood, menu “Remote Control/IP2COM Server, values for the “Local IP2COM Port” and for the “Remote COM2IP Redirector IP” are memorized in the GBCAT.CFG. Related to it, there are 2 lines more in the GBCAT.CFG : LOP=port_number, RIP=IP_address.
– added, GBCAT, Yaesu and Kenwood, Progress bar indicator while initializing RIG controls over TCP/IP (Remote scenario only).
– added: SPACE key (space bar) can be used also as the PTT on/off control, while mouse is inside of the GBCAT form (thanks to Robert 9A3BRV for an idea).
– added: GBCAT, Kenwwod TS-2000, menu “RIG/Kenwood specific, added selector “IP2COM Loop Delay”. Delay can be selected from 100-500 ms. It will help GBCAT users, PC owners with more processor power, to get the faster TS2K response in the Remote scenario. Related to it, the one cfg line is added to the GBCAT.CFG. Default value: IPL=250
– added: Help in Italian language, thanks to Silvio I1SU.

GBCAT v1.1 modifications:
– improved TCP/IP communication routine
– improved Kenwood TS-2000 recognizing routine
– COM2IP Redirector is no more a part of GBCAT installation package. COM2IP Redirector can be downloaded free of charge from:

Download GBCAT – Computer Aided Transceiver

COM2IP v1.1 new features:
– added: Display switch off (can be activated from the GBCAT, in the Remote scenario only)
– added: The values for the Redirector’s Port and for the IP2COM’ Server IP are memorized in the COM2IP.CFG. Related to it, there are a two lines more in the COM2IP.CFG: LOP=port_number, RIP=IP_address.

COM2IP v1.1 modifications:
– In order to keep reached communication quality for the all supported RIGs, the all communication routines are separated now.

GBCAT Support Forum: https://www.9a2gb.net/forum/

Ivan
9A2GB

 

Views: (1622)

GBCAT – Ricetrasmettitore via Computer

GBCAT-Ricetrasmettitore.Via.ComputerGBCAT documentation translated to Italian language!

Thanks to Silvio, Italian radioamateur I1SU, we have GBCAT documentation translated to Italian language:

Cos’ è  GBCAT?
GBCAT – Ricetrasmettitore via Computer

GBCAT è un software per PC per controllare apparati radioamatoriali attraverso una porta COM / USB o tramite una rete TCP / IP, con la possibilità di trasferire un segnale audio a 2 vie su una rete TCP / IP. GBCAT si compone di tre parti: il modulo base, un comando  esteso set A, e il comando esteso set B. Nella versione registrata, tutti i moduli mantengono le loro funzioni, indipendentemente dal fatto che vengono visualizzati sullo schermo o meno.

Il pacchetto di installazione GBCAT contiene anche: una connessione integrata Remote Desktop, un IPCOM Server/COM2IP Redirector, e un Server / Client Audio.

You can download GBCAT documentation in Italian, by one simple click on the word “Download”:[wpdm_file id=40]
File format: PDF.

 Radios supported by GBCAT:
– Yaesu FT-857D
– Yaesu FT-897D
– Yaesu FT-817-ND
– Icom IC-706MKIIG
– Kenwood TS-2000
– Kenwood TS-590S

 

 

Views: (530)

GBCAT – Remote control scenario

GBCAT going RemoteGBCAT – Remote control scenario
Step-by-step directions how to establish remote control of your HAM radio device.

Use GBCAT as remote control software for controlling your HAM radio device, with ability of 2-way transmission of audio signals. Stay away from harmful electromagnetic radiation coming from your strong Linear Power Amplifier, control your radio from a safe distance. Step by step instructions on how to establish control over your radio on your local area network (LAN) using GBCAT and COM2IP Redirector.

Download PDF file here.

Iskoristite GBCAT za daljnsko upravljanje vašim radio uređajem uz dvosmjerni prijenos audio signala. Maknite se od štetnog elektromagnetskog zračenja vašeg snažnog linearnog pojačala snage, upravljate vašim radio uređajem iz sigurne daljine. Korak po korak uputstvo kako uspostaviti kontrolu nad vašim radio uređajem na vašoj lokalnoj mreži (LAN), koristeci GBCAT i COM2IP Redirector.

Preuzmite PDF datoteku ovdje.

 

 

Views: (415)

GBCAT v1.0 – The first Public Release

Aside

Rigs.supported.by_GBCATGBCAT v1.0 – The first Public Release!

Finally, GBCAT – Computer Aided Transceiver v1.0, a new Windows software for controlling amateur radio devices through a COM/USB port or through a TCP/IP network, with the ability to transfer a 2-way audio signal over a TCP/IP network, is born!

The GBCAT installation package also contains: Remote Desktop Connection, IPCOM Server/COM2IP Redirector, and Audio Server/Client.

Hardware requirements:
At least a single core processor PC, (recommended CPU clock is 1.7 GHz or higher), 2 MB RAM, a COM or USB port (USB to COM adapter if required), TCP/IP network card (for wired or wireless operation), and any of the supported radios connected to the COM port by a suitable cable/adapter.

Software requirements:
Any of the following operating systems: Windows XP(tm), Windows 7(tm), Windows 8(tm). Installed Microsoft(tm) .NET Framework v4.0 Client Profile.

Supported radios: Kenwood TS-2000, Yaesu FT-857/857D, Yaesu FT-817/817ND, Yaesu FT897D, Icom IC-706MKIIG.

GBCAT development has been ongoing for two years, and takes all of the author’s free time; nevertheless, GBCAT is free of charge, only the simple registration (Name and Call) is required.

I want to thank the all members of the GBCAT Beta Test team, who were testing GBCAT in the Beta phases, helping me to achieve GBCAT looks and works the way it does in version v1.0: Mike N7NMS, Kevin KG0MN, Jim K5LAD (also lecturer/proofreader), Sandor KG4FET, Brian KB3ORS, John G4IAL, Ian M1EHI, Drasko 9A4HP, Dzenan E77DD, Mladen 9A6DAC, Oto 9A4OP, Zlatko 9A6SJZ.

You may download GBCAT v1.0 free of charge HERE.
GBCAT Documentation in English: HERE.
GBCAT Support: emu.9a2gb@gmail.com

Merry Christmas and all the best in the New Year 2014!

Ivan
9A2GB

 

Views: (2680)

Test: Tengda S4

Aside

Tengda_S4_1Test: Tengda S4 

U moru različitih kineskih pametnih telefona pogonjenih Android operativnim sustavom, od kojih su pola izgledom kopije nekih vrlo poznatih brandova, pronađe se i pokoji model koji uopće nije loš. Jedan od takvih je i “Tengda S4”, za koji kažu da je pokušaj kopije poznatog branda i modela “Samsung Galaxy S4”. U ovom testu nećemo dokazivati koliko je kopija uspjela i u čemu se razlikuje od originala, već ćemo se usredotočiti na test konkretnog primjerka Tengde.

Sadržak kutije/kompleta:

Tengda S4 dolazi u relativno maloj, skromnoj kartonskoj kutiji, koja možda i ne bi izdržala da netko slučajno sjedne na nju, ali stigla je iz Kine bez i jednog znaka oštećenja na kutiji. Komplet sadrži:
– Tengda S4 pametni telefon s Android operativnim sustavom i ekranskom zaštitom
– 2 Li-Ion baterije kapaciteta 2500mAh
– Punjač (100-230V na 5V/700mA) s USB priključkom
– USB kabel za punjenje ili prebacivanje podataka na PC računalo
– uputstvo na engleskom jeziku
– dodatna zaštitna folija za ekran
– slušalice s višepolnim 3.5mm priključkom i zaštitnim spužvicama

Tengda_S4Vanjski izgled i kvaliteta kučišta

Dimenzije Tengde S4 su nešto veće od dimenzija Samsunga Galaxy S4 (141x71x10 prema 136.6×69.8×7.9 mm) i izgledom podsjeća na svog slavnog prethodnika. Ako se oba telefona postave jedan kraj drugog, naoko nije vidljivo zašto je Tengda dvostruka jeftinija od Samsunga. Tek kad uhvatite Tengdu u ruke, i pokušate primijeniti laganu frikciju na kučište, Tengda jedva primjetno škripi i pucka, dok kod Samsunga nismo zamijetil istu pojavu. Kučište Tengde je plastično s metalnim okvirom, prilično dobro oblikovano, čak i završna obrada nije loša. Pozadina je od crne sjajne plastike, na kojoj se vidi apsolutno svaki otisak netom opranih ruku. Naravno, ekran nije zaštićen “gorilla-glass” staklom, jer to košta, a mi želimo jeftinu radnu snagu.

Tengda_S4_DeviceInfoTengda – jeftina “radna snaga”

Tengda S4 je dvostruko jeftinija od Samsung Galaxy S4, no, kad se malo bolje pogledaju njene specifikacije, to i nije tako loše:

Frekventni opsezi: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz, 3G: WCDMA 850/2100MHz
Sim: Dual SIM Card, Dual Standby (jedan micro sim card + jedan standradni sim)
OS: Android 4.2.1
CPU MTK6589T, Cortex A7 quad core, 1.5GHz;
GPU: PowerVR SGX 544
ROM: 32GB (standardno, na osnovnoj ploči)
RAM: 2GB  (standardno, na osnovnoj ploči)
Ekran: veličina 5.0 inča (dijagonala 127 mm), kapacitivni IPS ekran
Razlučljivost: 1920 x 1080 piksela (FHD), 16000K boja.

Tengda S4 će vas ipak razveseliti nekim vrlo visoko postavljenim standardima, kao što su 2GB RAM-a i GBMB ROM-a koji su ugrađeni tvornički. Vjerujem da ste već iskusili kako Andriod uređaji sa svega 1MB RAM-a mogu iritirati nekim povremenim lagom. Razvojni inžinjeri Tengde očito su imali financijere široke ruke, jer se kombinacija 2GB/32GB ne susreće ni u gornjoj srednoj klasi android telefona, već samo u visokoj klasi. Nešto malo manje od 32GB skladišnog prostora, koliko preostane nakon podizanja sustava, svakako će biti dovoljno i za većinu potreba, a ako vam to ne bude dosta, mođete dodati SD memoriju sa dodatnih 16GB, i uživati u prostranom skladišnom prostoru.

Multimedijalne sposobnosti

Ako ste od onih koji znaju što je dobra 8 Mpix kamera i bili ste razočarani ponekim kineskim telefonima koji se kunu u tu rezoluciju, onda će vas sigurno “obradovati” podatak o tome da ni Tengda nije imuna na razbacivanje s Mpixelima, jer na njoj stoji podatak o 18 Mpix kameri, na pozadini telefona. Nema veze, čak nije ni bitno da li je to stvarno tako ili je u  pitanju samo četvrtina deklarirane rezolucije, ali ono što nam se svidjelo svakako je to da Tengdina kamera ima odličan auto fokus i da radi upotrebljive fotografije i u tamnijim uvjetima fotografiranja, što je odlika boljih i skupljijih telefona. Pored kamere nalazi se i bljeskalica, tj. LED izvor bijelog svjetla, koji odlično radi svoj posao. Kamera daje sve od sebe, radi to na prihvatljiv način i opraštamo joj natpis “18 Mpix Full HD”.

Zvuk na Tengdi je odličan, vrlo malo izobličava i kod najglasnije postavke, bogat je i visokim i dubokim tonovima, što se dodatno da poboljšati postavkom u operativnom sustavu. Da li tko sluša FM radio na svom telefonu, ne znamo, (nismo od tih), ali kad je već tu, isprobali smo ga i dajemo vrlo dobru ocjenu. Radio je dosta visoke osjetljivosti, pa na mjestu gdje kućni Kenwood ponekad zašušti, Tengdin FM radio odavao je puno bolji dojam, hvatao signale čak i iz susjedne dežele, što je imajući u vidu da mu kao antena služi žica od slušalica, odličan rezultat. Zvuk je odličan, bogatstvo tonova širokog spektra, za što su zaslužne i vrlo dobre slušalice iz kompleta.

Tengda_S4_AppsGSM telefon i 3G modem

Isprobali smo funkcije (3G podatkovni promet i GSM telefoniranje) na mrežama dva nacionalna mobilna operatera. Ništa bolje ili lošije od sličnih telefona, osim što je zvuk dosta kvalitetan i prirodan. Podatkovna veza, zbog blizine bazne postaje, bila je stabilna pa na ovaj dio niti imamo primjedbe, ali nema ni neke euforije.

Bluetooth

Bluetooth povezivanje isprobali smo pomoću Jabbra BT 205 bežične slušalice za telefon, koja se uspješno spaja na široku lepezu telefona, tableta i računala. Spajanje na tablet je prošlo jednostavno i brzo, nakon što smo oba uređaja stavili u mod traženja. Jabbra odlično radi sa Tengdom, siguran domet u kojem nema prekida je čak preko 4 metra.

GPS

Globalna geolokacija s test pozicije radi jednako dobro kao i samostalni GPS uređaj, a pripomognuta je takozvanim A-GPS sustavom, koji omogućuje brži prvi start, služeći se podacima o vašoj poziciji, ako ste mu to omogućili u postavkama tableta. Prvi start je unutar 7-9 minuta a pomognuti je unutar 2 minute od starta.

Baterija

U kompletu dolaze dvije baterije od po 2500mAh, što je nekakva zlatna sredina za telefone te klase. Bili bi smo zadovoljniji samo s jednom baterijom od 3000 mAh, jer ako računate na izmjenu istrošene baterije pričuvnom, svaki puta kada vam to zatreba, onda računajte i na potrebu skore izmjene stražnjeg poklopca telefona, jer nam se čini da će se sustav zatvaranja vrlo brzo istrošiti (plastika). Tengda je izdržala našu cjelodnevnu maltretažu s uključenim 3G, WiFi, i sa ekranom na 60% bez nekih problema, a punjenje je trajalo nešto preko 3h. Solidno. Čekanje na poziv deklarirano je u trajanju od 2-3 dana, ali to nismo za sada isprobali. Kontaktirajte nas za detaljnije podatke.

Sažetak: procesna moć

Sve što smo isprobali, radilo je iznad očekivanja za što se pobrinuo MTK6589T, Cortex A7 quad core na 1.5 GHz, koji osigurava da se sve odvija glatko i bez čekanja, a u pomoć mu je priskakao grafički podsustav s PowerVR SGX 544 procesorom. AnTuTu v 4.1 benchmark test daje podatak od 14927 bodova za Tengdu S4. Za usporedbu, Samsung Galaxy S4 na istom test dobija 27435 bodova, dakle nema riječi ni o kakvoj kopiji. Zanimljivo je da je Tengda S4 bolja u RAM operacijama (1401 prema 1387), dok je u Storage I/O neznatno slabija od slavnog usporednika Samsunga (1007 prema 1272). Tengda S4 po rezultatima testa dalkeko je bolja od Samsung Galaxy S2 (14927 prema 10576), a usporedljiva sa HTC One X (14927 prema 15756).

Radna memorija od 2GB će postati standard za pametne telefone ove kategorije, jednako kao i interni prostor za skladištenje podataka od 32MB. IPS zaslon je visoke razlučljivosti, i vidljiv je iz svih kuteva gledanja. Zvuk je odličan, jednako kao i ugrađeni FM radio. Ovaj telefon, može se nabaviti po cijeni od cca 280 USD na kineskom tržištu i predstavlja za sada adekvatnu vrijednost za spomenuti iznos, jer po svojim značajkama nadmašuje čak i 50% skuplje pametne telefone drugih proizvođača.

9A2GB

 

Views: (552)

GBCAT v0.9b9, “The Last Beta”

Aside

GBCAT_v0.9b9_TS-2000.screenshotGBCAT v0.9b9, “The Last Beta”

Members of the GBCAT Beta Test team can download and test GBCAT v0.9b9, (the last beta version before the first public release of GBCAT) here:[wpdm_file id=33]We hope that almost a month, how much is left up to the first public release, will be enough for detecting any previously undiscovered bugs. The first public GBCAT release is planed for December the 25th 2013, as a gift under the GBCAT_v0.9b9_FT-817.screenshotChristmas tree.

GBCAT development has been ongoing for two years, and takes all of the author’s free time; nevertheless, GBCAT is free and will be free of charge.

GBCAT is still in development. Any suggestion for the GBCAT improvement (as well as bug report) will be considered and implemented (or fixed) in one of the future GBCAT versions, if possible.

The images above shows screenshots taken while the GBCAT controlled the following transceivers: Kenwood TS-2000(tm) and Yaesu FT-817(tm). Larger images can be found HERE.

What is GBCAT and which transceivers are supported, you can find HERE.
Forum for the GBCAT support can be found HERE.
What’s new in GBCAT v.09b9, “The Last Beta”, you can download and read HERE:[wpdm_file id=32]

GBCAT v0.9b9, “The Last Beta”

Članovi GBCAT Beta Test tima mogu preuzeti i testirati GBCAT v0.9b9, zadnju beta inačicu prije prve javne GBCAT objave ovdje:[wpdm_file id=33]Nadamo se da će gotovo mjesec dana, koliko je preostalo do prve javne objave, biti dovoljno da pronadjemo sve do sada neotkrivene bugove. Prvu javnu GBCAT publikaciju planiramo za 25.12.2013. godine, kao poklon pod božićnu jelku.

Razvoj ovog softvera trajao je dvije godine, a koliko je neprospavanih noći i slobodnih sati utrošeno to zna samo moja voljena obitelj, koja me podržala kao i uvijek, u ovakvim projektima. Bez obzira na to, GBCAT je besplatan, i ostati će besplatan.

Razvoj GBCAT-a nije gotov, ali je ovom inačicom zaokružena jedna funkcionalna cjelina, koja po mišljenju članova GBCAT Beta Test tima, zaslužuje javnu objavu.

Slike iznad prikazuju izgled GBCAT ekrana za vrijeme kontrole slijedećih primopredajnika: Kenwood TS-2000(tm) i Yaesu FT-817(tm). Veće slike pogledajte OVDJE.

Što je GBCAT i koje radio uređaje podržava, možete pročitati OVDJE.
Forum za GBCAT podršku možete pronaći OVDJE.
Što je novog u GBCAT v.09b9, “The Last Beta”, možete preuzeti i pročitati OVDJE:[wpdm_file id=32]

73, Ivan
9A2GB

 

Views: (1038)

What’s new in GBCAT v0.9b8?

GBCAT v0.9b8.B.Scope - Scanning MainR-Listening SubRGBCAT – Computer Aided Transceiver

What is GBCAT?

Available for all: updated GBCAT document in English, PDF format:[wpdm_file id=31]

GBCAT is PC software for controlling amateur radio devices through a COM/USB port or through a TCP/IP network, with the ability to transfer a 2-way audio signal over a TCP/IP network. GBCAT is composed of three parts:  the base module, the extended command set A, and the extended command set B. In the registered version, all modules retain their functions, regardless of whether they are displayed on the screen or not. The GBCAT installation package also contains: an integrated Remote Desktop Connection, an IPCOM Server/COM2IP Redirector, and an Audio Server/Client.

What’s new in GBCAT v0.9b8?

– Bug fix (TS-2000):  SWAP button now correctly swaps frequencies between VFO-A and VFO-B, no matter which operating Mode is being used.

– Bug fix (TS-2000 bug, reported by Brian, KB3ORS):  CTRL button is now active, while in Memory mode.

Added features:

Set FQ 
(button, for Yaesu FT-8×7 series, Kenwood TS-2000)
This feature allows direct entry of a new frequency value to the masked textbox. Setting a RIG to the new frequency has to be confirmed by click on “Set FQ” button. For Yaesu FT-8×7 series, this feature is available immediately, whenever GBCAT starts (test: Mladen, 9A6DAC). For Kenwood TS-2000, this feature is available by clicking the “NUMF” button, which has two functions: Switching the GBCAT to “Set FQ” feature and back to the “QM IN” feature, which is described later in this document.

Visual Scan range (slider)
Power – RF/AF/Proc/Vox/Step This group of slider controls, pictured on the right, is now operational.
Squelch control for Main and Sub receivers (slider)

Mic Gain (slider)
FM Mic Gain (slider)
PROC (button, Speech Processor control)
SpProc InpLevel, SpProc OutLevel (slider)
RF Gain (slider)
VOX (button, On/Off)
VOX Gain (slider)
VOX Delay (slider)
COM speed (slider)

GBCAT on 57600 bps: How to set the fastest response for Kenwood TS-2000

GBCAT v0.9b8 - Band Scope in Vivo

The Simple Band Scope (a new feature for Kenwood TS-2000)
This feature gives you ability to check for the radio spectrum activity by scanning a particular portion of the radio spectrum.

 

 

TX Time-out (slider)
SUB.R
(button, On/Off)
PRE (button, On/Off)
PTToffDelay (slider, Off/100ms-9900ms)
ATT (button, On/Off)
TF-SET (button, On/Off)
QM.IN (button, store data to the Quick Memory)
Quick Memory recall (the green Numeric Pad buttons)
NUMF (button, Numeric pad’s function switch)
Resizeable GBCAT module windows

The first public release of GBCAT – Computer Aided Transceiver is planned for 2014, January the 1st. Click on “Download” for the full article in PDF format:[wpdm_file id=29]

GBCAT v0.9b8 for Beta Testers is available for Download only for a members of GBCAT Beta Test Team.

[wpdm_file id=30]Download file size: 3.3 MB. All members of GBCAT Beta Test team will receive passwords for download by e-mail. To download a new GBCAT v0.9b8 please click on word “Download”, thank you. Support Forum: HERE

 

Ivan, 9A2GB.

 

 

 

 

Views: (1651)

Lagana ananas torta

Aside

Lagana.ananas.torta.razrezanaLagana ananas torta

Torta koja vas neće razočarati okusom i izgledom, brzo se priprema, lijepo izgleda, ukusna je i pogodna za rođendanski ali i za…

 

Pročitajte cijeli članak OVDJE.
Recepte ostalih slastica pogledajte OVDJE.
Sve do sada objavljene recepte možete pronaći OVDJE.

 

 

Views: (1391)

For the curious: What is GBCAT?

GBCAT v0.9b5 in Remote ModeFor the curious: What is GBCAT?

GBCAT is PC software for controlling amateur radio devices through a COM/USB port or through a TCP/IP network, with the ability to transfer a 2-way audio signal over a TCP/IP network. GBCAT is composed of three parts: the base module, the extended command set A, and the extended command set B. In the registered version, all modules retain their functions, regardless of whether they are displayed on the screen or not.

The GBCAT installation package also contains: an integrated Remote Desktop Connection, an IPCOM Server/COM2IP Redirector, and an Audio Server/Client.

Hardware requirements:
A PC powered by a single core processor, (recommended CPU clock is 1.7 GHz or higher), 2 MB RAM, a COM or USB port (USB to COM adapter if required), TCP/IP network card (for wired or wireless operation), and any of the supported radios connected to the COM port by a suitable cable/adapter and powered on.

Software requirements:
Any of the following operating systems: Windows XP(tm), Windows 7(tm), Windows 8(tm). Installed Microsoft(tm) .NET Framework v4.0 Client Profile.

GBCAT development has been ongoing for two years, and takes all of the author’s free time; nevertheless, GBCAT is free of charge.

Rigs.supported.by_GBCATSupported radios:

Yaesu FT-857/857D
Yaesu FT-817/817ND
Yaesu FT897D
Icom IC-706MKIIG
Kenwood TS-2000 (from v0.9b6)
Kenwood TS-590S (from v1.2)

More in GBCAT help files in English, Italian or in Croatian language. You may download any of documents here, in PDF file format, as well as the GBCAT installation package.

About Amateur Radio (HAM Radio)
Interfacing HAM Radio
GBCAT – RIG Remote Control Schematic Diagram

 

Views: (7629)

GBCAT v0.9b7 for Beta Testers

GBCAT SplashGBCAT v0.9b7 for Beta Testers is available for Download only for a members of GBCAT Beta Test Team.

[wpdm_file id=27]Download file size: 2.7 MB. All members of GBCAT Beta Test team will receive passwords for download by e-mail. To download a new GBCAT v0.9b7 please click on word “Download”, thank you. Support Forum: HERE

GBCAT v0.9b7 - RIG-Kenwood specific-Kenwood TS-2000 MenuWhat’s new in GBCAT v0.9b7? (all related to Kenwood TS-2000)

Updated GBCAT_DocEN.doc, help file on English language (English spelling and grammar managed by Jim, K5LAD).
Bug fix: Problem in Com to IP Redirector with connection to TCP/IP addresses, other than hardcoded, is resolved. COM2IP.exe is the integral part of GBCAT and COM2IP_v09b7.msi installation package. It is required for the RIG remote operation, over the wireless or wired IP network. You may find it in the GBCAT installation directory. I noticed a described problem after I had changed the IP address and port on one of the computers on my home network. Now, you may try to redirect the COM port of your remote computers again.
Bug fix (thanks to Jim K5LAD): Problem in DX Summit Menu selection, with Set New FQ button, imported in v0.9b6, is resolved. Button Exit is added to simplify exit from DX Summit and return to the GBCAT main module.

GSCAN
GSCAN is a software featured Scan. It was developed (and tested) for Yaesu FT-8×7 and for Icom IC-706MKIIG. Because the Kenwood TS-2000 has many SCAN possibilities, I decided to reprogram this feature also for TS-2000 and enable it in the XCS-A group, under the GSCAN button. This feature is related to menu RIG, Edit GSCAN Table option. You may edit the GSCAN Table and save the new scan settings only while the GSCAN feature is disabled.

SCAN (Button)
Scan is a useful function for hands-off monitoring of your favorite frequencies. The SCAN button has start-stop functions: 1st click will start the Scan function, the 2nd click will stop the Scan function. It is so-called Normal, VFO Scan.

SCAN Mode (Slider)
Related to the Scan button, the Scan Mode slider has the same functions plus a few additional modes: Off, Scan, MHz, Visual, Tone, CTCSS and DCS Scan. If you start Scan by the Scan Mode slider, you may stop it also by one mouse click on the SCAN button. Please, note that not all of the Scan Modes information may be shown on the GBCAT screen, as they are shown on the RIG, because of lack of appropriate CAT commands.

PS.SLO (Button)
Program Scan partially slowed (ON/OFF). You can specify a maximum of 5 frequency points for each memory channel from 290 to 299 so that the Program Scan slows down the scanning speed. To specify the slow down frequency points, first program the start and end frequencies into a memory channel (290 ~ 299) {Owner Manual, page 67}.

PS.H5 (Button)
This function stops Program Scan for approximately 5 seconds, then resumes Scan when you jump to the desired frequency by turning the Tuning control or the MULTI/ CH control, or by pressing Mic [UP]/ [DWN].

PS.RM (Button)
Scan resume method function. The default is a time-operated mode. The transceiver stops scanning at the frequency (or memory channel) where a signal is detected. It then continues scanning according to which resume mode you have selected. You can choose one of the following modes:
• Time-Operated mode
The transceiver remains on a busy frequency (or memory channel) for approximately 6 seconds, then continues to scan, even if the signal is still present.
• Carrier-Operated mode
The transceiver remains on the busy frequency (or memory channel) until the signal drops out. There is a 2 second delay between signal dropout and scan resumption.

GBCAT v0.9b7 - Kenwood TS-2000 MenuKenwood TS-2000 Menu
Many functions on TS2K transceiver are selected or configured via a software-controlled Menu, rather than through the physical controls of the transceiver. Once familiar with the Menu system, you will appreciate the versatility it offers. You can customize the various timings, settings, and programming functions on this transceiver to meet your needs without using many controls and switches.

GBCAT v0.9b7 - Simple PR TerminalSimple Packet Radio Terminal
A packet is a group of bits (binary digits) structured and standardized that has contained within it the addressing information, message, error-checking and control information. The information is organized into a frame, i.e., a set-sized template for sending information. The Amateur X.25 protocol is the manner used to send frames. Both the sending and receiving TNC is programmed to encode into frames to be sent, and decode received frames.

If you are using GBCAT as CAT controller for your TS-2000 transceiver, it is assumed that you already have connected the serial interface of your computer with the COM-connector of the TS-2000. You still must adjust a couple of values in the menu of the TS-2000. Enter Menu #46 and choose the sub band as the data band. “TNC” sign should be seen in the right area of the Sub receiver display. Enter Menu #47 and choose 1200bps (or appropriate bps) as the transfer rate between the TNC (transceiver) and the ISS-PMS. Enter Menu #48 and choose DCD-sense as TNC-Band. The DCD is a method with which one impedes the internal TNC to send data if straight data traffic takes place on the QRG. Check for the transmission rate between PC and TNC (TS-2000) as the last, under Menu #56. It is 9600 baud, by default. Put the “Packet Operation” to “ON” under Menu #55. The letters “PKT” appear in the display above on the right. At the same time, you’ve started Simple Packet Radio Terminal, and you are ready to receive packets on your QRG. If you like to receive all or a different types of PR frames, use the following TNC commands: MCON (monitor other frames while connected), MALL (monitor connected and unconnected -unproto- frames), MCOM (monitor only data or all frames). Once you set all necessary PR settings, you may run Simple Packet Radio Terminal from GBCAT XCS-A module.

While you are in PR mode, the TS-2000 settings can’t be changed by GBCAT.

Simple Packet Radio Terminal is tested with Kenwood TS-2000 in two working conditions: Direct COM access and over the Home TCP/IP LAN (using COM2IP Redirector, the integral part of GBCAT installation package), and it works as expected in a both working conditions. It will be also available for the other rigs in the future.

More in GBCAT_DocEN.doc.

Ivan, 9A2GB.

 

Views: (1401)