Announce: Traditional 187th Carnival at Samobor, Croatia, 2013

Traditional 186th Carnival in Samobor, Croatia, 2012 - Bare & Majke-Teske bojeTraditional 187th Carnival at Samobor, Croatia, 2013. / Tradicionalni 187. samoborski fašnik od 1. do 12.02.2013.

Samoborski fašnik jedna je od najstarijih pokladnih priredbi u Hrvatskoj. Ove godine, grad Samobor 187. puta postaje Fašničkom republikom, te će tako brojnim fašničkim događanjima održati stoljetnu tradiciju čuvanja kulturnog blaga naših starih.

187. Samoborski fašnik završava 12. veljače, na pokladni utorak, suđenjem Princu Fašniku za sve loše događaje u protekloj godini, te starim običajem spaljivanja Fašnika, kako bi ova godina bila bolja nego prošla.

Traditional 186th Carnival in Samobor, Croatia, 2012 - TNT GroupPosjetite nas i ove godine u našem Samoboru, i pridružite nam se u sudjelovanju u tradicionalnom samoborskom fašniku i staroj poslovici: “Bedaki noriju celo leto, a pametni samo na fašnik” 🙂

Fotografije sa 186. samoborskog fašnika pogledajte OVDJE.
Photos from 186. traditional Carnival at Samobor: HERE.

 

Views: (662)