Gradimo CNC stroj, III dio

Aside

Steppers.and.controllersGradimo CNC stroj
III dio

Montaža sigurnosnih mikro-sklopki

Stara poslovica kaže: “Bolje spriječiti nego liječiti”. Primijenjeno na ovaj naš slučaj, pored mogućnosti da softverski postavimo krajnje granice gibanja po pojedinoj osi, postaviti ćemo i sasvim obične ali vrlo efikasne mikro-sklopke, koje neće dozvoliti da pogonsko navojno vreteno na nekoj od osi dovede nosač druge osi ili nosač motora u jedan od dva krajnja položaja i na taj način polomi stroj. Kakva je moguća šteta, ako bi se to ipak dogodilo? Na ovo pitanje ima nekoliko odgovora, a prvi se nameće sam od sebe. Sve ovisi o spojnici koračnog motora s pogonskim navojnim vretenom pojedine osi. Ako su spojnice suviše krute, postoji mogućnost da svornjak u spojnici (ili dva, kao u našem slučaju) “odere” osovinu motora ili pogonskog navojnog vretena, ili oboje. Ako spojnica nije previše kruta, puknuti će, i možda spasiti stroj. Ako se ne dogodi ni prvo ni drugo, vjeratno će doći do oštećenja pogonskog navojnog vretena, i/ili ležajeva i/ili bočnih nosača osi. Može doći i do pregaranja koračnog motora ili kontrolne elektronike, pa zato nikad ne ostavljajte hobby CNC stroj bez nadzora.

X-axis.microswitchesS obzirom da naš CNC stroj iz primjera ima 3 osi, (X, Y, Z), potrebne su nam 3×2=6 mikro-sklopki. Za osi X i Y odabrao sam robusne mikro-sklopke s valjčićem na limiću za okidanje sklopke. Nažalost, zbog ograničenog prostora na Z osi, nisam imao previše izbora, nego sam montirao dvije mikro-sklopke koje su se uklapale u ograničavajućih
21 mm prostora. Mehanički, sve mikro-sklopke pričvršćene su vijkom M3 na pokretne nosače osi, čime se gubi potreba za dodatnim razvlačenjem spojnih kablova, jer su veze s kontrolnom elektronikom koja prekida rad motora već provučene zajedno s pogonskim kablovima koračnih motora. Na ovaj način smanjuje se “šuma kablova”, a efikasnost je
jednaka kao kad se mikro-sklopke postave na fiksne dijelove stroja. U ovom slučaju, mikro-sklopke su “pomične”, a graničnici koji izazivaju uključenje mikro-sklopke i prestanak gibanja po osi su fiksni.

Y-axis.microswitchesNe bih rekao da je ovakav način inovativan ili neobičan, prije bih rekao da je neobičan nedostatak rupa s navojem, predviđenih za montažu mikro-sklopki, jer ih u ovom mehaničkom kitu jednostavno nije bilo. Bio sam primoran izbušiti 6 rupa od 2.5 mm i urezati M3 navoj u svakoj od njih, na mjestima koje sam odabrao za montažu mikro-sklopki. Ako izuzmemo lom jedne ureznice, sve je bilo uspješno, pa sam prešao na iduću fazu.

Y-axis.stepperMontaža koračnih motora i motora glavnog pogona

Koračni motori su proizvod svjetski poznatog kineskog proizvođača koračnih motora “Longs Motor”, tipa Nema23, snage 425 oz. po inchu (model Longs 23HS9430B) u dual-shaft izvedbi (dvije osovine). Kit koji je kupljen posebno, sastojao se od 3 takva koračna motora, 3 komada 128-mikrostep kontrolera i napajanja za sva 3 motora, 36V/10A.

U mehaničkom kitu, na sreću, nalazili su se i držači za montažu koračnih motora. Lijepo oblikovani, funkcionalni, ali od plastike. Ovaj “ali” ću kasnije izbaciti iz rečenice, jer su jednako dobri kao da su metalni. Za svaki slučaj, naručio sam i metalne valjke od A2-Inoxa, promjera 10 mm, debljine stjenki 2 mm, dužine 40 mm, ukupno 12 komada, kao “konstrukcijski backup”, ako mi se učini da plastični nisu od koristi. Kasnije, kad sam motore već montirao, ustanovio sam da cijeli stroj mogu podignuti na način da uhvatim za jedan koračni motor vezan na bočnu stranicu osi upravo s tim plastičnim nosačem, bez vidljivih posljedica u obliku deformacije nosača motora.

Ono što ne dolazi u mehaničkom kitu je potrebnih 12 komada M5 vijaka (isto iz A2-Inoxa) s imbus glavom dužine 60 mm. Također, morao sam kupiti A2 podloške za M5 vijke kao i tzv. “špreng” podloške, tj. prevedeno na standardni hrvatski jezik, elastične rascjepljene podloške, kako se učvršćenje motora u radu nebi opustilo zbog vibracija.

Pored držača motora, vijaka i podložaka, za montažu su potrebne i tri rigidne spojnice. Ove spojnice napravljene su od jednog komada aluminijskog valjka s provrtom od 8 mm na obje strane koji je “prošlican” poprečno u spiralu od 5 navoja. Na taj način ova rigidna spojka više i nije takog “rigidna” ili kruta, nego u radu kompenzira pomake koračnog motora naprijed ili nazad, tj. ponaša se kao elastična spojka. Zanimljivo rješenje, jer sam na svom prvom CNC hobby stroju koristio spojnice napravljene u obliku kardanske spojke, s kompenzacijskom masom od guma-plastike. Oba rješenja su dobra, a ovo sadašnje je malo jeftinije.

Motor se na bočnu stranicu osi montira na način da se prvo na navojno pogonsko vreteno montira rigidna spojnica, zatim se na motor utisne plastični nosač, kroz rupe na nosaču provedu se M5x60 vijci sa podloškama a osovina koračnog motora se vrlo nježno utisne u provrt rigidne spojnice. U ovoj fazi, pri ruci obavezno treba biti dugački imbus ključ kojim se M5 vijci metodom nasuprotnog zatezanja privinu u bočnu stranicu osi. Kad sve sjedne na svoje mjesto i M5 vijci su čvrsto privijeni, privijemo i svornjake u rigidnoj spojnici, kako bi pričvrstili osovinu koračnog motora u spojnici. Ovaj postupak ponovimo još točno 2 puta, za preostale osi. Kako su koračni motori u “dual-shaft” izvedbi, (imaju osovine na oba kraja motora), ako i sada možemo pokretati osi samo snagom prstiju vrteći vanjsku osovinu koračnog motora koja je preko rigidne spojnice vezana na pogonsko navojno vretno osi, onda je sve u redu.

Steppers.and.controllersPostavljanje i spajanje pogonskih i signalnih kablova

Čitajući forume koji se bave CNC tematikom i samogradnjom CNC hobby strojeva, nekoliko puta sam pronašao opise problema ljudi koji su koristili tanke tj. neadekvatne kablove. Pod time mislim na sve kablove koji ne mogu adekvatno prenjeti napon i struju od kontrolne elektronike do koračnog motora. Kao i kod vodovodnih instalacija, gdje je poznato da kroz tanku cijev za vodu ne možemo napajati 100 kuća već samo jednu, tako je i kod električnih instalacija, gdje se koristi Ohmov zakon koji kaže da će jakost struje kroz vodič biti to veća što je veći napon među njegovim krajevima i što je manji otpor strujnog kruga u koji je vodič uključen, tj. da je jakost struje u strujnom krugu proporcionalna naponu, a obrnuto proporcionalna otporu. Matematički, ovo se može izraziti slijedećim formulama:

I = U/R  ili  U = IR  ili  R = U/I, gdje su:

I = jakost struje kroz strujni krug u amperima (A)
U = napon izvora u voltima (V)
R = ukupan otpor strujnog kruga (otpor trošila + otpor električnih vodova + unutarnji otpor izvora struje) u omima (Ω). Om se može napisati i kao volt/amper (V/A).

S obzirom da proizvođač koračnih motora daje podatak o potrošnji od 3A po fazi, moramo omogućiti da se napon napajanja kod nazivne struje od 3A sa što manje gubitaka prenese od kontrolne elektronike do koračnog motora. Kod gotovih CNC strojeva proizvedenih u Kini, vrlo često se koriste tanke (jeftine) žice površine od 0.5 ili 0.75 kvadratnih mm, što je nedostatno. Tko se bavi elektronikom, iz prakse će znati da se za prijenos istosmjerne struje jačine od 2A mora osigurati bakreni vodič presjeka od 1 kvadratnog mm. Za prijenos istosmjerne struje od 3A, potreban je vodič presjeka od 1.5 kvadratnih mm. Ako se koristi tanji vodič, manjeg presjeka, rezultati su greške u radu koračnog motora u vidu gubljenja impulsa, smanjene snage koračnog motora itd. Izgubjeni impuls ujedno znači i nepreciznost u radu, jer je broj učinjenih okretaja koračnog motora direktno ovisan o broju primljenih impulsa.

Za spajanje svakog koračnog motora s kontrolnom elektronikom koristio sam visoko fleksibilni kabel za električne instalacije 4×1.5 mm kvadratnih sa teflonskom izolacijom, tj. po 4 Cu fleksibilne žice (licna) dužine 4×2 metra, ukupno 24 metra Cu fleksibilne žice u 4 različite boje za sve koračne motore. Spojeve sam izveo lemljenjem kvalitetnih muških i ženskih raznobojnih stopica, koje mogu prenjeti veliku struju bez gubitaka i na taj način osigurao i rastavnost spojeva, pored adekvatnog prijenosa struje kod nazivnog napona. Također, za spajanje pogonskog motora glodala, mikro-sklopki i Tool-senzora potrošio sam dodatnih 14 m Cu žice, što je ukupno 38 m utrošene izolirane Cu žice. Sve žice provode se putem kvalitetnih konektora, od panela kutije s kontrolnom elektronikom do koračnih motora, upakirane u tzv. “plastične lance”, tj. unutar gibljivih plastičnih, međusobno povezanih modula koji osiguravaju fleksibilnost i drže spojne žice na okupu. Korištene su 4 različite boje žice, kako bi svaka od pojednih faza na koračnom motoru bila spojena na točno odgovarajuće mjesto. Na kraju polaganja potrebnih kablova, svi spojevi provjereni su ohm-metrom.

CNC.electronics.in.PC.chasisMontaža kontrolne elektronike i napajanja u staro PC mini-tower kučište

S obzirom da sam u mojoj “furdi” pronašao jedno staro PC mini-tower kučište, odlučio sam dodatno uštedjeti i iskoristiti tu kutiju koja se godinama prebacivala amo-tamo i konačno dočekala da bude iskorištena kao kutija u koju ću montirati slijedeće:

BOB– BOB elektroniku, (Break-Out-Board), tj. elektroniku koja preko paralelnog porta (printer port) prihvaća impulse od upravljačke programske potpore Mach3 i prosljeđuje ih na pojedine kontrolere koračnih motora.
– 3 komada 128-mikrostep kontrolera
– napajanje za sva 3 koračna motora 36V/10A
– napajanje za glavni pogonski DC motor (nosač obradnog alata), 48V/8.3A
– upravljački panel s konektorima, osiguračima, emergency sklopkom za trenutno zaustavljanje svih osi, naponskim prekidačima.

Controllers.wiringSve od nabrojenog već je predviđeno za ugradnju i pričvršćenje vijcima, pa mi je samo preostalo da izmjerim sve razmake između postojećih rupa, mjere precizno prenesem na lim PC kučišta i izbušim rupe odgovarajućeg promjera. Što pažljivija izmjera, to manje čupanja kose kod montaže pojedinih dijelova.

Spajanje BOB elektronike (Break-Out-Board) s kontrolnom elektronikom i napajanjem te spajanje kontrolne elektronike s koračnim motorima provedeno je prema shemama dobijenih od proizvođača, koje nisu uvijek bile “do zadnje žice” precizne. Ono što je bilo nejasno, nadopunjavao sam saznanjima drugih ljudi koji su svoja iskustva u  spajanju elektronike i koračnih motora nesebično podijelili s drugima. Ja objavljujem shemu spoja kako je spojeno u ovom slučaju, i koja radi odlično:

Schematics
Nastavak slijedi.

Prethodni članci:
Gradimo CNC stroj, I dio
Gradimo CNC stroj, II dio

 

 

Views: (1350)

Gradimo CNC stroj, II dio

Aside

Gradimo CNC stroj
II dio

Sastavljanje mehaničkih dijelova

CNC.Mech.partsCNC kit sa mehanikom uglavnom stiže u dijelovima. Pod “mehanikom” mislim na sve dijelove stroja od aluminijske legure (Aluminij 6061), vijke, podloške, pogonske navojne osovine sa kugličnim ležajevima (tzv. “ball-screw”, SFU1204) i s auto-backlash korekcijom, kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima (tvrdoća 61HRC), te mali kompletić sa 3 imbus ključa, nekoliko čeličnih držača i odgovarajućim imbus vijcima.

Pored navedenog, ovaj “CNC mechanical kit” sadržavao je i nosače za Nema23 koračne motore od specijalne plastike, plastične “lance” za transport spojnih kabela od kontrolne elektronike do koračnih motora i sigurnosnih mikrosklopki, glavni motor koji nosi alat i napaja se naponom od 48V, snage 300W te pripadajućim koletom i maticom za pričvršćenje alata, kontroler za glavni motor koji regulira brzinu vrtnje istog te rigidne aluminijske spojnice koračnih motora sa pogonskim navojnim osovinama.

Zanimljivo je da kit ne stiže sa uputstvom za sastavljanje, niti sa bilo kakvom slikom, osim slikom spajanja napajanja i kontrolera za glavni motor. Ipak, na ebayu, od istog dobavaljača postoje slike složenog CNC stroja u nekoliko faza slaganja te slike snimljene iz nekoliko rakursa, što je velika pomoć kod slaganja stroja. Uglavnom, teško da se može pogriješiti, a glavni alat su imbus ključevi koji dolaze sa kitom i koji su izdržali sastavljanje kompletnog stroja, bez da su se “pokvarili”, što me oduševilo. Naime, imam loša iskustva s kineskim alatom, a ovo je bilo sasvim novo, pozitivno iskustvo.

DSCF3842Preporuka je da se krene sa sastavljanjem baze, tj. stranica koje nose X-os. Glavnu ulogu ovdje imaju dvije čeone stranice sa jednim centralnim provrtom za pogonsku navojnu osovinu sa kugličnim lezajevima i dva bočna provrta za kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima. Ove dvije kromirane vodilice osiguravaju paralelnost posmaka ploče X-osi na kojoj su kuglični ležajevi za vodilice i pogonsku navojnu osovinu, a koja na svojim “leđima” nosi bočne stranice Y-osi.

DSCF3846Kuglični ležajevi opremljeni su sa po jednom bradavicom za podmazivanje, što obavezno treba učiniti prije puštanja CNC stroja u pogon. Vodilice se na čeonim pločama X-osi fiksiraju imbus vijcima, a pogonska navojna osovina na jednoj strani fiksira se protukliznom maticom a na drugoj strani je osovina obrađena na promjer od 8mm za spoj sa rigidnom spojnicom tj. sa koračnim motorom. Na toj čeonoj ploči X-osi napravljena su i četiri provrta sa M5 navojima, za pričvršćenje Nema23 koračnih motora. Ove dvije čeone ploče fiksiraju se bočnim stranicama X-osi, na kojima se nalaze i četiri gumena nosača, na kojima leži cijeli stroj, i koji osiguravaju kakvu-takvu izolaciju od vibracija.

CNC.assembled.2Nakon što smo sastavili bazu na kojoj je X-os, na glavnu ploču X-osi najprije montiramo jednu bočnu stranicu Y-osi, koja također sadrži 3 glavna provrta za vodilice i pogonsku navojnu osovinu, (kao i X-os). Prije nego što pozicioniramo pogonsku navojnu osovinu i vodilice u jednu bočnu stranicu, potrebno je odrediti koja bočna stranica nosi Nema23 koračni motor, pa prema tome okrenuti pogonsku osovinu na taj bok. Također, potrebno je da na obje vodilice i pogonsku os navučemo kuglične ležajeve koji su već uprešani u aluminijski blok – nosač Z-osi. Pažljivo, ali silom koja je potrebna, pozicioniramo vodilice i pogonsku osovinu najprije u montiranu bočnu stranicu, a onda dodajemo i drugu bočnu stranicu i primjerenom silom utiskujemo kromirane vodilice i navojnu pogonsku os da sjednu u obje bočne stranice. Korekcije vršimo plastičnim čekićem, kako ne bi smo oštetili bilo koji dio našeg budućeg CNC stroja. Vodilice i navojnu pogonsku osovinu fiksiramo vijcima i protukliznom maticom, kao i na X-osi. Na slici je prikazan drugačiji pristup sastavljanja Y-osi, koje je također dobar, na način da se prvo složi kompletna Y-os, a tek onda montira na X-os.

Na Y-os montiraju se i dvije zaštite od tanjeg alu-profila, koje štite vodilice i pogonsku osovinu od prljavštine, koja bi ovdje mogla doći tijekom obrade materijala.

CNC stroj, Z-osZ-os je os s najmanjiom hodom, ali s najvećim početnim opterećenjem. Z-os je ujedno i nosač glavnog motora koji nosi i vrti obradni alat – glodalo, a ujedno i jedina os sa vertikalnim posmakom. Sastavlja se na isti na način kao i do sada sastavljene osi, a također se sastoji od dvije kromirane vodilice sa kugličnim ležajevima i jednom navojnom pogonskom osovinom sa kugličnim ležajevima i anti-backlash korekcijom. Na vrhu Z-osi nalazi se ploča koja nosi Nema23 koračni motor, koji je spojen rigidnom alu-spojnicom sa pogonskom osovinom Z-osi.

Napominjem da su sve tri osi opremljene kugličnim ležajevima sa auto-backlash korekcijom, što osigurava točnost ponavljanja i preciznost obrade gotovo na granici koja dijeli CNC hobby strojeve od polu-profi CNC strojeva.

Backlash-zracnostPojašnjenje “backlash” termina

Ovaj termin koristi se u CNC branši kao oznaka za zračnost u nekom od strojnih dijelova (uglavnom na pogonskim osovinama), koja ima direktni uticaj na preciznost obrade materijala. Backlash ili zračnost utvrđujemo i testiramo na nekoliko načina. Prvi i najjednostavniji je da jednom rukom uhvatimo pogonsku osovinu a drugom rukom ležaj u kojem se ona nalazi i povučemo osovinu naprijed-nazad u ležaju, nekoliko puta, kao da ju želimo isčupati iz ležaja. Ako pri tome u rukama osjetimo sitne udare tj. zračnost između navoja vretena pogonske osovine i navoja u ležaju, to je tzv. “backlash”, koji će degradirati točnost našeg stroja. Zanimljivo je da u programskoj potrpori Mach3 postoji mogućnost da se backlash softverski kompenzira. Da bi ga kompenzirali, moramo ga izmjeriti. Možemo ga izmjeriti komparatorom, na način da mjerimo za koliko će se translirati ploča koju pokreće pogonska osovina u zavisnosti od broja impulsa koje šaljemo koračnom motoru koji pokreće pogonsku osovinu. Podatak koji dobijemo mjerenjem unosimo u Mach3 programsku potporu i na taj način pokušavamo kompenzirati zračnost. Ovo u praksi znači da ćemo dosta vremena potrošiti testirajući cijeli sustav i modificirajući kompenzacijske vrijednosti. Da bih se na početku riješio ovog vječnog (i samo djelomično rješivog) tereta, cijeli sustav pogonskih osovina je zasnovan na anti-backlash kugličnim ležajevima a ne na kliznim navojnim ležajevima, kao kod istih CNC sustava sa “T” prefiksom, tj. sa trapezoidalnim pogonskim osovinama u trapezoidalnim kliznim ležajevima.

DSCF3832Nakon što montiramo sve tri osi, provjerimo još jednom da li su svi vijci na svojim mjestima, podmažemo vodilice i pogonske osovine, i pokušamo samo prstima vrtjeti pogonske osovine na sve tri osi, kako bi se osvjedočili da su pokretne uporabom i tako malih sila kao što je stisak prstiju. Ako je sve pokretno, onda smo napravili posao. Ako nije, podmažite još jednom vodilice i ležajeve, lagano raspustite vijke na vodilicama, ponovo pokrenite pristima pogonsku osovinu i ako sada ide sve kako treba, ponovo lagano pritegnite vijke na bočnim stranicama, koji fiksiraju vodilice. Na slici desno vidi se i osnovna horizontalna ploča, na kojoj se nalaze tzv. T-utori za pričvršćenje obradnog materijala. Ova ploča je također napravljena od aluminiija 6061 a pričvršćena je imbus vijcima za bazu X-osi i dodatno ukrućuje čitav stroj.

Nastavak

Prethodni članak: Gradimo CNC stroj, I dio

Ivan
9A2GB

 

 

Views: (1426)

Gradimo CNC stroj, I dio

Aside

CNC.frontGradimo CNC stroj
I dio

Uvod

CNC, akronim od Computer Numerical Control pojam je koji se veže uz računalno upravljanje strojevima za obradu drveta, metala, i drugih materijala od plastičnih masa, stakla itd. Za razliku od klasičnih glodalica, tokarilica i ostalih strojeva koji se koriste u obradi različitih materijala i kojima čovjek upravlja ručno, mijenjajući iz faze u fazu udaljenost alata od materijala koji se obrađuje, CNC strojem upravlja računalni program, kojeg je napisao čovjek, i kojim se automatizira obrada raznih materijala.

Postoje 2D i 3D obradni strojevi, sa 2, 3, 4 ili više pogonskih osi. Mi ćemo graditi 3D obradni stroj, sa 3 pogonske osi: X, Y i Z. Za one koji o CNC strojevima čitaju prvi puta, X-os je obično os sa najdužim hodom (duža strana stroja), Y-os je os na kraćoj strani stroja i obje su horizontalne, dok je Z-os obično u vertikalnom položaju u odnosu na radnu ploču stroja, i služi kao nosač glavnog motora za prihvat obradnog alata. Z-os se miče gore-dolje, ulazeći u obrađivani materijal određenom brzinom, vrtnjom i vrstom alata, ovisno o vrsti materijala koji se obrađuje.

CNC.backPrimjena

U svim granama današnje industrije, CNC strojevi su nezamjenjivi, i imaju veliku važnost. Svojom preciznošću i sposobnošću da nebrojeno puta ponove iste nizove obradnih postupaka zamjenjuju mnogo ljudi u proizvodnom procesu, skraćuju vrijeme obrade i pridonose smanjenju cijene finalnog proizvoda. Naravno, upravljanje CNC strojem zahtjeva i specijalizirane stručnjake, koji pored poznavanja tehnologije obrade materijala moraju biti i stručnjaci za CNC programsku potporu i programiranje CNC strojeva.

CNC stroj koji ćemo zajedno graditi, predstavlja minijaturnu kopiju velikih industrijskih CNC strojeva, i nije za profesionalnu uporabu, iako će preciznost našeg CNC stroja biti na granici profesionalnih zahtjeva. Naš CNC stroj biti će apsolutno za hobby primjenu, kao što je:

– izrada PCB prototipa (pločice sa tiskanim vodovima za hobby elektroniku)
– izrezivanje stranica za različite kutije, za različite prototipe elektroničkih uređaja
– bušenje rupa za razne elemente na prednjim pločama raznih prototipa elektroničkih uređaja
– graviranje natpisa na prednjim pločama raznih prototipa elektroničkih uređaja
– izrada dijelova za razne modele aviona, brodova i ostale modelarske zahtjeve
– ostala obrada raznih materijala za hobby namjenu.

CNC.sec.switchesPotrebna znanja za sastavljanje i korištenje CNC stroja

Moj prvi hobby CNC stroj kupio sam 2006. godine neispravan, na ebay-u. Znao sam da će mi biti potrebno dosta muke, truda i znanja da bih ga popravio i pokrenuo. Znanje koje sam tada imao obuhvaćalo je slijedeća područja:

– strojarstvo: razumijevanje rada strojnih dijelova i sila koje se javljaju u radu
– elektronika: razumijevanje srednje složenih elektroničkih sklopova te dijagnostika i popravak istih
– računalna tehnologija: instalacija operativnog sustava, instalacija CNC programske potpore, poznavanje barem osnova G-koda.
– razumijevanje tehnologije obrade raznih materijala

Ono što tada nisam znao, učio sam u hodu. Najviše sam morao raditi na upoznavanju tehnologije obrade raznih materijala i uporabe samog CNC stroja, vrste i namjene alata, angažirane snage motora, broja okretaja, brzine obrade materijala po osima itd. Puno je vremena utrošeno na čitanje stručne literature te primjene ili modifikacije novo naučene teorije u praksi. Sve se može, kad je čovjek motiviran, a tko sada ne odustane, taj je sigurno motiviran da izgradi ovakav (ili sličan) CNC stroj.

Kupiti novi CNC stroj ili graditi iz pojedinačnih dijelova?

Postoje najmanje tri motivacijske poluge, odlučujuće u donošenju odluke da li kupiti novi CNC stroj ili graditi svoj, iz pojedinačnih dijelova:

– financijski moment
– zadovoljstvo nakon završene gradnje stroja
– konfiguracija novog CNC stroja, koja je obično fiksna, i koja možda ne zadovoljava

Ako financijski moment nije bitan, a zadovoljstvo kupovinom nove “igračke” može nadomjestiti veliko zadovoljstvo samogradnje, onda ovdje možete prekinuti čitanje ovog članka. Vi ste kandidat za kupnju nove, gotove CNC igračke.

U mojem slučaju, sva tri momenta bila su važna i odlučujuća. Kad sam zbrojio dva i dva, bilo je jasno da ću financijski proći dosta jeftinije u konfiguraciji stroja koja daleko nadmašuje ponuđenu, a o zadovoljstvu što ću stroj graditi sam, da ne pričam.

CNC.by.9A2GBCNC stroj u željenoj konfiguraciji:

– radna (obradna) površina 380 x 280 mm, pričvrsna površina 510 x 390 mm
– raspon pomicanja Z-osi od najmanje 55 mm
– mogućnost jedostavnog dodavanja 4. rotacione pogonske osi
– pogonske navojne osovine sa kugličnim ležajevima (tzv. “ball-screw”, SFU1204) i s auto-backlash korekcijom, umjesto trapezoidalnih navojnih pogonskih osovina smještenih u kliznim ležajevima od mesinga
– kromirane klizne vodilice sa linearnim kugličnim ležajevima (tvrdoća 61HRC) umjesto istih u kliznim ležajevima od mesinga
– Nema 23 pogonski motori od 425 oz. po inchu (model Longs 23HS9430B), umjesto slabijih 160 ili 270 oz. po inchu, kakvi su bili u fiksnoj konfiguraciji CNC stroja
– 128-mikrostep kontroleri za pogonske motore umjesto 16-mikrostep kontrolera
– razdvojeni kontroleri za koračne motore umjesto jednog kontrolera za 3 osi, na istoj pločici
– željena preciznost ponavljanja radnji i vraćanja na početnu poziciju (Repeat positioning Accuracy) od najmanje 0.05mm

Nabava dijelova

Dijelovi kupljeni na ebay-u:

– mehanički dijelovi CNC stroja sa glavnim motorom (48V 300W) za pogon alata, držačima koračnih motora i plastičnim lancima za pogonske kablove
– 3 komada Nema 23, dual-shaft (dvije osovine) koračnih motora 425 oz. po inchu sa 3 komada 128-mikrostep kontrolera i napajanjem za 3 motora 36V/10A.
– 3 komada rigidnih aluminijskih spojnica koračnih motora sa navojnom pogonskom osovinom, provrt 8 mm na obje strane
– Tool senzor, naprava za određivanje nulte točke alata
– Emergency Stop dugme sa mikrosklopkama za X i Z osi
– alati, tj. glodala
– stezne čeljusti ER11 za glavni pogonski motor, set od 13 dimenzija

Preduvjeti za kupnju na ebay-u:

– otvoren ebay korisnički račun
– otvoren PayPal korisnički račun sa verificiranom adresom dostave
– dobra informiranost o pravilima kupnje/prodaje na ebay-u
– dobra informiranost o korištenju PayPal korisničkog računa

Dijelovi kupljeni kod nas (ili pribavljeni od poznatih):

– Mini-tower kučište za pogonsku elektroniku, od starog PC-a
– konektori za priključak koračnih motora, mikrosklopki i glavnog pogonskog motora
– minijaturne mikrosklopke za Z-os
– pogonski (spojni) kablovi
– prekidači, kučišta osigurača i osigurači
– PC + 17″ TFT LCD monitor, (ukupna cijena 400 kn), konfiguracija Pentium D@2.8 GHz, 4 MB RAM, 80GB HDD, integrirana Intel grafika, paralelni ECP+EPP port.

U namjeri da ne reklamiram tvrtke ili pojedince kod kojih sam kupio dijelove za ovaj CNC stroj, izvore neću navoditi, ali ću svakom zainteresiranom poslati mailom linkove na ebay stranice i podatke o tome gdje nabaviti sve dijelove. Kontakt: emu.9a2gb(at)gmail.com

Nastavak

Ivan, 9A2GB

 

 

 

Views: (1740)