GBCAT Com Engine Test

GBCAT COM Engine TestGBCAT Com Engine Test 2 (for Yaesu FT-857/897D)
Test GBCAT komunikacijskog pogona (za Yaesu FT-857/897D)

Download is available without registration, to every owner of Yaesu FT-857/897D.[wpdm_file id=19] File size: 40 KB.
Article in English you can read below.

Namjena ovog testa je provjera novog komunikacijskog pogona za GBCAT – Computer Aided Trainsceiver, sa vašim Yaesu FT-857/897D radio uređajima. Novi COM Engine biti će implementiran od GBCAT v0.9b3

Način testiranja:
– preuzmite GBCATcomEngineTest.exe
– spojite vaš radio uređaj na COM ili USB port vašeg računala, pomoću odgovarajućeg adaptera, upalite računalo, kad se operativni sustav podigne, upalite i vaš radio uređaj.
– na vašem računalu pokrenite “GBCATcomEngineTest.exe”
– odaberite COM port na kojem je spojen vaš radio uređaj
– odaberite brzinu na koju je postavljen vaš radio uređaj
– kliknite na dugme “Open COM”, ako je je sve OK, dugme će pozeleniti, a program će naizmjence ispisivati podatke u poljima:

Frequency + Mode
Mem Read (4 Ch)
RIG Unlock (2 Ch)

Kašnjenje pozivanja vašeg uređaja (RIG Polling Delay) je postavljeno na tvornički deklariranu vrijednost od 200ms. Testirajte komunikaciju sa vašim radio uređajem većom ili manjom vrijednošću kašnjenja pozivanja. Za vašu informaciju, primjerak FT-857D koji je u mojem vlasništvu uredno je prošao 24-satni test na vremenu kašnjenja od svega 10ms, što je 20 puta veća brzina pristupa COM portu radio uređaja od tvornički deklarirane.

Nadopuna:
GBCATcomEngineTest.exe zamišljen je da testira kvalitetu komunikacije vašeg računala sa vašim radio uređajem, U opciji “Port” treba podesiti odgovarajući COM port na kojem se nalazi vaš radio uređaj. Testiranje COM porta na kojem nema radio uređaja nema svrhu. Program u radu, naizmjence u određenim poljima ispisuje podatke (slika gore), tj. čita trenutnu frekvneciju s dometkom moda, čita podatak iz dvije memorijske lokacije, i šalje “RIG unlock” naredbu radio uređaju. S obzirom na brzinu kako se test odvija, screenshot uhvati samo jedan podatak na slici, pa tako je i na slici gore. Sva tri podatka nemoguće je odjednom uhvatiti “screenshotom”.

Biti ću Vam zahvalan ako vaše rezultate testiranja objavite na našem GBCAT forumu ili osobno mailom na: emu.9a2gb@gmail.com.

English:
The purpose of GBCATcomEngineTest.exe is to test a new communication engine of GBCAT – Computer Aided Trainsceiver, with your Yaesu FT-857/897D radios. New COM Engine will be implemented in GBCAT v0.9b3

Method of testing:
– Connect your radio to a COM or USB port of your computer, using an appropriate adapter, turn on the computer. When Windows boots, turn on your radio.
– Run “GBCATcomEngineTest.exe” on your Windows platform
– Select the COM port to which your radio is connected to
– Select the Baud Rate at which your radio is operating
– Click on the button “Open COM”: if everything is OK, a button will lit green, and the program will show a data in the following fields:
Frequency + Mode
Memory Read (4 Ch)
RIG Unlock (2 Ch)

RIG Polling Delay is set to the default value of 200 ms. Please, test a communication with your radio with higher and lower polling delay value. For your information, my FT-857D passed the 24-hour test at polling delay of 10 ms, which is 20 times faster access to the COM port than factory declared value.

I’ll be very grateful if you may publish your test results at our GBCAT forum, or email me at: emu.9a2gb@gmail.com.

Hvala / Thank you!

73
Ivan, 9A2GB

 

 

Views: (256)

This entry was posted in Amateur Radio (HAM) and tagged by 9A2GB. Bookmark the permalink.

About 9A2GB

Ivan Držanić, Croatian radio amateur, (international HAM callsign: 9A2GB). Education: Graphic Engineer (BSGT). Unofficial education: CEPT “A” class HAM license, MCP – Microsoft Certified Professional. Hobbies and skills: computer programming, amateur radio, electronic design and construction, motorbikes, photography, CNC programming, cooking etc. Croatian Amateur Radio Association Bronze badge holder.